Aktualności

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpocznie się 21.06.2024 r. mszą świętą w kościele parafialnym w Dębskiej Woli o godz. 9.00 (na przystankach spotykamy się o godz. 8.30). Następnie udamy się do szkoły, gdzie o godz. 10.00 rozpocznie się oficjalna część zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Spacer do domu patrona

 

17 czerwca uczniowie klasy czwartej i klasy ósmej wraz z wychowawczyniami p. Dagmarą Wojciechowską-Buśluk i p. Urszulą Młynarczyk odwiedzili okolice domu patrona naszej szkoły Jakuba Szelesta. Wyjście było też okazją do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz poziomu wiedzy o patronie szkoły. Uczniowie w grupach czytali tekst informacyjny na temat miejscowości Dębska Wola i Jakuba Szelesta, a następnie wykonywali test wiedzy. Wszystkie grupy świetnie poradziły sobie z zadaniem. Wyjście zachęciło dzieci do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Włączyliśmy się tym samym do organizowanej w szkole akcji „Zdrowe Dni” oraz Programu Szkoły Promującej Europejski Kodeks Walki z Rakiem.

 

 

Podsumowanie innowacji „Matematyka w historii”

 

Od początku lutego do 13 czerwca uczniowie klasy 4 mieli okazję wziąć udział w innowacji pn. „Matematyka w historii”. Uczniowie pod kierunkiem p. Urszuli Młynarczyk oraz p. Dagmary Wojciechowskiej-Buśluk mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą różnych systemów liczbowych. Ćwiczyli też praktyczne umiejętności mierzenia długości krzywej za pomocą nitki. Korzystali ze skali oraz podziałki liniowej. Poznali dawne jednostki miary. Zbudowali zamek z brył. Ćwiczyli określanie wieku. Poznali najsławniejszych starożytnych matematyków. Dodatkowo poznali program Canva, a także samodzielnie układali zadania matematyczne.

 

 

Jubileusz 20-lecia nadania SP w Dębskiej Woli imienia Jakuba Szelesta

 

Dnia 7 czerwca 2024 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli obchodziła jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia nauczyciela, wychowawcy, działacza społecznego, założyciela OSP, dowódcy oddziału AK, wielkiego patrioty – Jakuba Szelesta.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem licznie przybyłych gości. Obchody jubileuszu swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Pan Marian Buras, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy, Pani Hanna Kuta, emerytowana Dyrektor SP w Dębskiej Woli, Pani Irena Bisaga, Ks. Henryk Terpiński, reprezentacja Kopalni Wapienia w Morawicy, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, były uczeń patrona szkoły, Pan Tadeusz Ślusarczyk, radny Pan Łukasz Wojda oraz Rada Rodziców. Pani Dyrektor Monika Pabian powitała przybyłych gości i podkreśliła rolę patrona w życiu społeczności szkolnej. Część artystyczna, którą poprowadził nauczyciel szkoły, Pan Waldemar Terech, rozpoczęła się występem klasy drugiej przygotowanej przez Panią Agnieszkę Kędzior. Głównym punktem programu było przedstawienie pt. „Listy Jakubowe” autorstwa Pani Małgorzaty Graczak. Spektakl, nawiązujący formą do korespondencji matki z synem, przybliżył zebranym postawę życiową i dokonania Jakuba Szelesta. Patron szkoły zapisał się w pamięci mieszkańców jako wspaniały człowiek, propagator ziołolecznictwa, pszczelarstwa, prawy Polak i patriota. W rolę Szelesta wcielili się uczeń Adam Motyka i jego tata, Zbigniew Motyka. Postać matki patrona odegrała nauczycielka, Pani Dagmara Wojciechowska-Buśluk. Spektakl uzupełniły nastrojowe piosenki w wykonaniu uczennic szkoły oraz zespołu folklorystycznego „Małe Wolanecki”. Po przedstawieniu zebrani obejrzeli wzruszającą, przygotowaną przez Panią Wiolettę Domagałę, prezentację multimedialną, podsumowującą minione 20 lat.

Następnie Pani Dyrektor Monika Pabian zaprezentowała przygotowane z okazji obchodów jubileuszu logo szkoły, którego autorem jest absolwent SP w Dębskiej Woli, Pan Tomasz Graczak. Logo Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli to graficzny symbol, służący podkreśleniu indywidualnego charakteru placówki. Ma ono formę koła, w które wpisana jest nazwa szkoły. Po prawej stronie znajduje się liść dębu, będący nawiązaniem do nazwy miejscowości. Liść wieńczy stalówka – symbol kreatywności, talentu i wytrwałości. Kolor zielony zastosowany w logu, to symbol nadziei, harmonii oraz zieleni otaczającej szkołę. To zapowiedź życia, które wyda owoc, tak jak nauka i wychowanie w szkole ma przynieść owoc w postaci mądrego, dobrego człowieka – absolwenta szkoły.

W końcowej części spotkania gratulacje i życzenia społeczności szkolnej złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Pan Marian Buras, w imieniu Kopalni Wapienia w Morawicy, Pani Aneta Baran, a także Pani Irena Bisaga.

Na uroczystości nie zabrakło również jubileuszowego tortu, ufundowanego przez Pana Piotra Polewczaka, Państwa Anitę i Sebastiana Cieślikiewiczów, Krystynę Dziewięcką oraz szkolną Radę Rodziców. Podczas słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców, przybyli goście dzielili się wrażeniami z wydarzenia oraz wspomnieniami związanymi ze szkołą, mieli również możliwość upamiętnienia swojej obecności poprzez złożenie wpisów w księdze pamiątkowej.

Był to niezapomniany dla społeczności szkolnej dzień. Dostarczył uczniom, gronu pedagogicznemu i gościom nie tylko wzruszeń i wielu pozytywnych emocji, ale przede wszystkim przypomniał, jakimi wartościami powinniśmy się kierować, przypomniał, że istotą życia każdego człowieka jest pozostawienie cząstki siebie w postaci dobra ofiarowanego innym. Taką cząstkę pozostawił z pewnością w szkole i w Dębskiej Woli patron szkoły – Jakub Szelest.

 

 

Wizyta na grobie patrona

 

5 czerwca w rocznicę nadania szkole imienia przedstawicielki 1 DH „Szelesty” w Dębskiej Woli wybrały się do Brzezin na grób naszego patrona Jakuba Szelesta. Harcerki uporządkowały grób, zapaliły znicze i pomodliły się w intencji naszego patrona.

 

 

Zmierz się z historią! Gra edukacyjna, która powstała w ramach projektu „Szlakiem krzyży pancernych. Bitwa i dziedzictwo gminy Morawica”

 

 

Uwaga: gra wyłącznie na laptopy z dostępem do Internetu. Autorzy gry: uczniowie klasy V wraz z koordynatorem projektu Anną Piwowarską.

 

Gra „Bitwa pancerna w gminie Morawica” – kliknij tutaj w link i zmierz się z przeszłością!

 

Podsumowanie projektu „Szlakiem Krzyży Pancernych. Bitwa i dziedzictwo gminy Morawica” podczas VII edycji programu Edukacja Inspiracja w Muzeum Polin w Warszawie

 

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła wzięła udział w podsumowaniu projektu „Szlakiem Krzyży Pancernych. Bitwa i dziedzictwo gminy Morawica”, które odbyło się w Muzeum Polin w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło 30 nauczycieli z całej Polski, którzy pracują z uczniami klas 4-8.

Każda ze szkół otrzymała grant na realizację autorskich projektów edukacyjnych. My zaprezentowaliśmy grę o bitwie pancernej w gminie Morawica oraz materiały edukacyjne, które wspierały nas podczas projektu.

W pięciogodzinnym wydarzeniu zespoły prezentowały efekty swoich prac, uczestniczyliśmy również w warsztatach wymieniając doświadczenia i sukcesy. Projekty były niezwykle różnorodne i kreatywne.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczniowie Piotr Stachura i Radosław Pierzak z klasy V z pasją dzielili się swoją wiedzą. Dziękujemy Fundacji Szkoła z Klasą za wsparcie mentorskie i grant, który umożliwił realizację naszego projektu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tak inspirującego przedsięwzięcia!

Autorka i koordynatorka projektu Anna Piwowarska

 

 

Warsztaty czekoladowe dla przedszkolaków

 

Dnia 11 czerwca 2024 r. młodsza grupa przedszkolna oraz zerówka udali się na warsztaty czekoladowe do pierwszej w Kielcach Manufaktury Słodyczy pn.: „Magia Karmelu”. Wycieczka odbyła się w ramach zajęć preorientacji zawodowej realizowanych z projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli”. Dzieci poznały pracę cukiernika i historię czekolady. Zobaczyły jak w magiczny sposób, bez użycia maszyn powstaje pyszna i zdrowa czekolada. Podczas zajęć, każdy przedszkolak przygotowywał swoją tabliczkę czekolady, którą dekorował według własnego pomysłu. Następnie dzieci mogły skosztować gorącej czekolady do picia. Odwiedziny w Manufakturze „Magia Karmelu” były dla wszystkich przedszkolaków dniem wspaniałych i niezapomnianych wrażeń.

 

Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe z Unii Europejskiej – czytaj więcej

Nasza szkoła realizuje „Program dla szkół” (owoce i warzywa oraz produkty mleczne)