Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe z Unii Europejskiej

 

 

Miło nam poinformować, że w dniu 20.11.2023 r. Miasto i Gmina Morawica oraz Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli”. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została zawarta z Województwem Świętokrzyskim w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany w okresie od lutego 2024 do czerwca 2025 r. przez Miasto i Gminę Morawica oraz Szkołę Podstawową im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli.

 

Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane wyłącznie do dzieci uczących się w Oddziale Przedszkolnym oraz zatrudnionych w naszym Przedszkolu nauczycieli, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego.

 

W ramach projektu, dla dzieci zorganizowane i sfinansowane będą różne zajęcia i warsztaty dodatkowe: zajęcia surdologopedyczne, integracji sensorycznej, ruchowo-rytmiczne, socjoterapeutyczne, ekologiczne, preorientacja zawodowa, gimnastyki korekcyjnej oraz wyjazdy zawodoznawcze połączone z warsztatami. Dla nauczycieli zostaną natomiast sfinansowane szkolenia z zakresu integracji sensorycznej oraz muzykoterapii. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć, tj. różnego rodzaju materiały oraz pomoce dydaktyczne/edukacyjne. Projekt zakłada, że w rezultacie prowadzonych działań, z oferowanego wsparcia skorzysta minimum 50 dzieci oraz minimum 2 nauczycieli.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli. Wartość projektu (całkowity koszt projektu) wynosi 256161,45 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 217737,23 zł. Na pozostałą kwotę wartości projektu składa się dotacja celowa w wysokości 12808,08 zł oraz wkład własny (Miasta i Gminy Morawica) w wysokości 25616,14 zł.

 

Wkrótce na stronie www szkoły opublikowane zostaną kolejne informacje na temat projektu, w tym Regulamin udziału w projekcie.

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

 

Materiały do pobrania:

 

 informacja o projekcie

 informacja o projekcie – plakat