W szkole działają liczne przedmiotowe koła zainteresowań, klub wiewiórka, koło PCK, harcerstwo i zuchy. Naszą chlubą jest Dziecięcy Zespół „Małe Wolanecki”.

 

Powstał w 2000r. z inicjatywy dyr. szkoły mgr Ireny Bisagi i działa pod jej kierunkiem. Opieką i prowadzeniem zespołu oraz redagowaniem jego kroniki zajmuje się mgr Maria Kotarba. Dzieci śpiewają gwarą, głównie utwory nieżyjących już pieśniarek ludowych z Dębskiej Woli Haliny Szelest i Feliksy Gajdy. Zespół współpracuje z WDK w Kielcach, zespołem „Wolanecki” oraz etnografem z Muzeum Wsi Kieleckiej.

Osiągnięcia „Małych Wolanecek” to:

- I miejsce w latach 2003 i 2004 w Powiatowych Przeglądach Zespołów Szkolnych i Harcerskich w Kielcach

- II miejsce w Wojewódzkich Chorągwianych Spotkaniach Folklorystycznych w Starachowicach

- I miejsce w XXVII Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem (2003)

- w 2003r. wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

- III miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych 2003. Zespół jako jedyny reprezentował województwo świętokrzyskie

- II miejsce w VII Małopolskich Przeglądach Dziecięcych Grup Kolędniczych w Podegrodziu – 2004.

Rok 2010

Finał konkursu „Dziecięcej Estrady Folkloru – Kielce 2010”

W dniu 24 kwietnia 2010, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał konkursu „Dziecięcej Estrady Folkloru – Kielce 2010”. Na scenie w szranki stanęło dwudziestu najlepszych wykonawców – solistów oraz zespołów z województwa świętokrzyskiego. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się nasz zespół „Małe Wolanecki”, który zajął trzecie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa oraz Przewodniczącego Powiatu Kieleckiego – Tomasza Lato.

Celem organizowanej od lat przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach imprezy jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania regionalnymi tradycjami ludowymi. Dziecięce zespoły folklorystyczne mają za zadanie przedstawienie folkloru jako ciekawej formy edukacji. W konkursie mogą brać udział zespoły śpiewacze, szkolne zespoły teatralne oraz zespoły obrzędowe, które w swoim repertuarze prezentują śpiewki świętokrzyskie, a także ludowe obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Podczas tegorocznego finału konkursu Dziecięcej Estrady Folkloru wszystkie zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły pieśni i tańca, wokaliści i wokalistki zaprezentowały się na najwyższym poziomie. I nic w tym dziwnego, bo na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach stanęli najlepsi mali artyści województwa świętokrzyskiego, wyłonieni podczas wcześniejszych eliminacji. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, komu przyznać nagrody i wyróżnienia. I tak, po długich naradach postanowiono przyznać miejsce pierwsze w kategorii zespołów śpiewaczych dla „Działoszanek". Na miejscu drugim uplasowały się „Małe Bielinianki" oraz „Świętokrzyskie Uśmiechy", a miejsce trzecie zajęły „Małe Wolanecki”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały „Małe Łukowianki". W kategorii zespołów pieśni i tańca I miejsce zdobył zespół „Ziemia Sandomierska", II miejsce zdobyły grupy „Jodełki" oraz „Brzezina", a III miejsce zajął zespół „Okrasa". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano „Bławatkom". W kategorii solistów śpiewaków I miejsce zajęła Małgorzata Kałuża, II miejsce zdobyła Marata Brzoza, a III przypadło Milenie Pawlik.

Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku

Zespół „Małe Wolanecki” pomimo wakacji chętnie prezentował swój dorobek artystyczny. W dniu 4 lipca 2010r. wyjechał po raz kolejny na XV Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku (woj. podkarpackie). Zespół zdobył III miejsce w kategorii zespołów oraz wyróżnienie dla solistki Aleksandry Dziewięckiej.

   

VIII Zlot „Tożsamość i Pamięć”

W dniu 18.09.2010r. zespół szkolny „Małe Wolanecki” po raz kolejny wystąpił w VIII zlocie „Tożsamość i Pamięć” w Kliszowie.

 

Forum Funduszy Europejskich w Warszawie

W dniu 2.10.2010r. zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki” dał koncert 20-sto minutowy na Forum Funduszy Europejskich w Warszawie.

      

Rok 2011

Występ zespołu „Małe Wolanecki” dla gości z Norwegii

10.03.2011r. zespół „Małe Wolanecki” wyjechał do Kielc do SP nr 13, prezentując kultywowanie tradycji swojego regionu dla gości z Norwegii.

   

Występ zespołu „Małe Wolanecki” na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej

25.03.2011r. zespół „Małe Wolanecki” wystąpił na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej, Partyzanckiej i Patriotycznej w Kielcach, gdzie zakwalifikował się do finału.

 

Wyjazd zespołu „Małe Wolanecki” na Powiatowe Spotkania Artystyczne

28.03.2011r. zespół „Małe Wolanecki” wyjechał do Kielc na Powiatowe Spotkania Artystyczne Zespołów Muzycznych, Tanecznych, Folklorystycznych i Solistów.

Występ w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych

03.04.2011r. zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki” wystąpił w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych w Kielcach i otrzymał III miejsce.

Występ w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, Patriotycznej i Partyzanckiej

17.04.2011r. zespół śpiewaczy „Małe Wolanecki” wystąpił w VI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, Patriotycznej i Partyzanckiej w Kielcach, gdzie otrzymał wyróżnienie. Wszystkie wyjazdy na konkursy z zespołem „Małe Wolanecki” przygotowuje nauczycielka p. Maria Kotarba.

 

IX Zlot „Tożsamość i Pamięć” Kliszów 2011

10.09.2011r. zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki” po raz kolejny uświetnił swoim programem artystycznym IX Zlot „Tożsamość i Pamięć” Kliszów 2011, gdzie otrzymaliśmy kolejny puchar.

Zespół „Małe Wolanecki” od 2000r. przygotowuje i prowadzi nauczycielka Maria Kotarba.

  

 

Rok 2012

VII Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

23.03.2012r. zespół „Małe Wolanecki” brał udział w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Kielcach.

 

Wojewódzka Dziecięca Estrada Folkloru 2012

22.04.2012r. zespół „Małe Wolanecki” zajął II miejsce w Wojewódzkiej Dziecięcej Estradzie Folkloru 2012 w Kielcach.

XVII Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”

1 lipca 2012r. zespół „Małe Wolanecki” zdobył wyróżnienie w XVII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”, a indywidualnie Natalia Kumor – wyróżnienie i Weronika Śnioch – II miejsce.

    

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

14.10.2012r. zespół „Małe Wolanecki” uświetnił swoim występem artystycznym spotkanie z mieszkańcami parafii Lisów, miłośnikami historii i osoby Franciszki Krasińskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 poświęconych Franciszce z Krasińskich Wettyn (Królewiczowa polska, księżna Kurlandii i Semigalii, Prababka dynastii królów włoskich. Dziedzictwo rodziny Krasińskich w regionie świętokrzyskim).

   

Koncert zespołu „Małe Wolanecki” w kościele w Morawicy

22.10.2012r. zespół „Małe Wolanecki” wystąpił z koncertem w kościele w Morawicy z okazji Dnia Papieskiego.

  

Występ solistek z zespołu „Małe Wolanecki” w przedszkolu w Morawicy

08.11.2012r. dwie solistki z zespołu „Małe Wolanecki” wystąpiły w Morawicy u przedszkolaków z okazji „Dnia Niepodległości”.

Rok 2013

Zespół „Małe Wolanecki” w Galerii BWA

4 marca zespół „Małe Wolanecki” wystąpił w Galerii – Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach podczas wernisażu wystawy malarstwa Juliana Bartosika.

 

Zespół „Małe Wolanecki” w 14 Powiatowych Przeglądach Artystycznych

11 marca zespół „Małe Wolanecki” wystąpił w 14 Powiatowych Przeglądach Artystycznych. 14 Powiatowe Przeglądy Artystyczne odbyły się w Sali Widowiskowej WDK w Kielcach. Zespół zajął I miejsce i zakwalifikował się do Przeglądów Wojewódzkich.

 

XIV Wojewódzkie Przeglądy Artystyczne w Jędrzejowie

23.03.2013r. zespół „Małe Wolanecki” wystąpił na XIV Wojewódzkich Przeglądach Artystycznych w Jędrzejowie, gdzie zajął II miejsce.

 

Wojewódzka Dziecięca Estrada Folkloru

21.04.2013r. zespół „Małe Wolanecki” zajął II miejsce w Dziecięcej Estradzie Folkloru.

 

Spotkanie z panią Cecylią Korban

08.05.2013r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z panią Cecylią Korban – poetką ludową z Nidy. Podczas spotkania pani Cecylia podzieliła się wspomnieniami z okresu II wojny światowej. Zespół „Małe Wolanecki” zaprezentował wybrane pieśni i wiersze jej autorstwa. Spotkanie uatrakcyjniły solowe występy szanownego gościa.

                   

Rok 2014

70–ta rocznica wydarzeń wojennych we Zbrzy

Urząd Gminy w Morawicy, Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta w Dębskiej Woli oraz sołectwo Zbrzy zorganizowali obchody 70–tej rocznicy epizodu wojennego w Zbrzy, podczas których dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Inicjatorem uroczystości był Stanisław Kędzior. Spotkanie rozpoczęła polowa msza św. odprawiona przez proboszcza z Łukowej i z Dębskiej Woli. Zebranych powitał wójt gminy Morawica Marian Buras, oddając cześć tym, którzy dla dobra mieszkańców tych okolic poświęcili życie. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Małe Wolanecki” z Dębskiej Woli, Marii Żebrowskiej, Cecylii Korban oraz chóru Towarzystwa Ziemi Morawickiej, śpiewających podczas mszy św. oraz prezentujących wybór pieśni patriotycznych. Spotkanie okolicznościowe i część artystyczna miały miejsce w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli.

Występ „Małych Wolanecek” w Urzędzie Gminy w Morawicy

18 października podczas dni otwartych Urzędu Gminy w Morawicy zaprezentował się nasz szkolny zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki”. Występ małych artystek jak zawsze spotkał się z aplauzem publiczności.