Hej kolęda, kolęda…

28 stycznia Zespół „Małe Wolanecki” pod opieką pań: Jolanty Ślusarczyk, Małgorzaty Stawiarz i Doroty Marcinkowskiej gościnnie wystąpił wspólnie z seniorką p. Krystyną Piłat przed szczególną widownią – pacjentami Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Piasecznej Górce oraz Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Dziewczęta zaprezentowały utwory z własnego repertuaru oraz kolędy i pastorałki. Był to szczególny występ zarówno dla nas jak i naszej widowni, która z radością w oczach włączyła się do wspólnego śpiewania.

FOLK – FERIE „Małych Wolanecek”

31 stycznia nasz Zespół „Małe Wolanecki” pod opieką Doroty Marcinkowskiej wziął udział w warsztatach folklorystycznych organizowanych przez WDK w Kielcach. Dziewczęta zaproszono do Izby wypełnionej zbiorami sztuki ludowej gdzie pani Alicja Trukszyn pięknie opowiadała o dawnych, ludowych zwyczajach i tradycjach. Dziewczęta podczas warsztatów mogły też malować piękne rysunki, tworzyć pompony z bibuły oraz śpiewać znane utwory przy akompaniamencie.

Sukces „Małych Wolanecek” podczas eliminacji do XXII edycji Festiwalu „Muzyczna Scena Dla Ciebie” 2020

29 lutego br. „Małe Wolanecki” wzięły udział w eliminacjach do XXII edycji Festiwalu „Scena Dla Ciebie” zainicjowanego przez Dom Kultury Zameczek w Kielcach. Zgodnie z werdyktem komisji dziewczęta zakwalifikowały się do koncertu finałowego w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach.

Występ na scenie podczas finałowego koncertu z udziałem gwiazdy wieczoru – Zespołu Feel 13 marca 2020r. to dla nas niezwykły zaszczyt i duże wyróżnienie.

Etno Świętokrzyskie 2020

26 września w Opatowie odbył się finał konkursu Etno Świętokrzyskie pod patronatem posła na Sejm RP Bartłomieja Dorywalskiego i starosty powiatu opatowskiego Tomasza Stańka. Konkurs Etno Świętokrzyskie zorganizowany został przez Fundację Świętokrzyską i składał się z trzech kategorii: muzyki ludowej, rękodzieła artystycznego oraz konkursu kulinarnego. Zespół „Małe Wolanecki” zachwycił organizatorów i przybyłych gości piosenkami śpiewanymi gwarą, za co został wyróżniony w kategorii muzyka ludowa. Z racji organizowanego konkursu zespół przygotował wraz z opiekunem panią Dorotą Marcinkowską nagranie jednego utworu z repertuaru. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji nagrania, a zwłaszcza Państwu Kopeć z Dębskiej Woli oraz Państwu Sutowicz z Chmielowic za udostępnienie ciekawych, klimatycznych miejsc do zdjęć, a także seniorce pani Krystynie Piłat serdeczne podziękowania za udział w nagraniu.

 kliknij tutaj, aby odtworzyć film

Sukces zespołu „Małe Wolanecki”

23 listopada br. szkolny zespół „Małe Wolanecki” zajął zaszczytne 2 miejsce w konkursie Dziecięca Estrada Folkloru zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.