Warsztaty na ludową nutę

 

13 stycznia b.r. z inicjatywy pani Magdaleny Jaśkowskiej „Małe Wolanecki” wzięły udział w warsztatach rękodzieła w Gospodarstwie Agroturystycznym „Twórcza zagroda” w Brzezinach. Wspólnie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Artystów Ludowych i Miłośników Folkloru Drochowianie Małe Wolanecki spędziły miłe chwile ucząc się tworzyć kwiaty z bibuły. Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania, smakołyków oraz zabaw na świeżym powietrzu z ogniskiem i kiełbaskami. Celem warsztatów było przybliżenie folkloru oraz rozwijanie muzykalności i zainteresowania dzieci muzyką ludową. Była to wspaniała okazja, aby poznać bliżej zespół ludowy Drochowianie z naszej gminy i wymienić własne doświadczenia.

Serdecznie dziękujemy Pani Anecie za udostępnienie miejsca oraz przygotowanie atrakcji dla naszych Małych Wolanecek. Dziękujemy Pani Magdalenie Jaśkowskiej za zorganizowanie warsztatów i poczęstunku, natomiast Paniom z zespołu Drochowianie za miłą atmosferę i wspólnie spędzony czas.

 

 

Ksiądz Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta z wizytą w naszej szkole

 

W środę 15 marca w naszej szkole gościliśmy Księdza Biskupa pomocniczego naszej diecezji kieleckiej Andrzeja Kaletę. Znamienitego gościa powitała p. Dyrektor I. Bisaga, przedstawiciele Rady Rodziców, harcerze, szkolny zespół folklorystyczny Małe Wolanecki. Pani Dyrektor zaprezentowała działalność naszej szkoły, odnosząc sie do jej historii i postaci patrona szkoły Jakuba Szelesta, którego ideały wychowawcze tj. patriotyzm, pracowitość, wrażliwośc na drugiego człowieka, oddanie Bogu – staramy się kontynuować. Wizytę uświetniło przedstawienie „Rachunek Tomka”, przygotowane przez p. katechetkę J. Ślusarczyk oraz występ Małych Wolanecek. Pieśni religijne zaprezentowane przez szkolny zespół folkorystyczny, dekoracje przygotowane pod kierunkiem ks. H. Terpińskiego wprowadziły uroczysty nastrój. Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta skierował krótką przemowę do społeczności szkolnej odnosząc się do trudu kształtowania młodego człowieka. Na zakończenie wizyty ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa, a nastepnie udał się na obiad z Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców. To wyjątkowe spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszej społeczności szkolnej.

 

 

Sukces szkolnego zespołu „Małe Wolanecki”

 

18 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się konkurs „Dziecięca Estrada Folkloru”, w którym wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca oraz soliści śpiewacy i soliści instrumentaliści z województwa świętokrzyskiego. Jury w składzie Edyta Bobryk – muzyk – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Jerzy Gumuła – muzyk – wieloletni kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, Krzysztof Korban – muzyk – instruktor zespołów folklorystycznych, Agnieszka Adamczyk – choreograf – Zespół Pieśni i Tańca „Kielce”, oceniało czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania, interpretację, dobór repertuaru, a także zgodność etnograficzną. Nasz zespół w składzie: Antonina Drozdowska, Marcelina Gawior, Natalia Tutak, Maria Jaśkowska, Anna Kubicka, Alicja Buśluk, Julia Ślusarczyk, Antonina Śnioch, Aleksandra Piłat, Wiktoria Gubała zajął zaszczytne II miejsce w kategorii zespół śpiewaczy. Natomiast Aleksandra Piłat II miejsce w kategorii soliści.

 

 

Małe Wolanecki gościnnie w Klubie CPdMZ

 

13 kwietnia szkolny zespół Małe Wolanecki gościnnie wystąpił podczas I Przeglądu Twórczości Folklorystycznej Wojska Polskiego w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Celem konkursu było popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o zwyczajach ludowych. Zespół na scenie prezentował utwory nieżyjących pieśniarek z naszego regionu, piękne ludowe stroje oraz śpiew gwarą. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

 

 

III Festiwal Folklorystyczny „Cudze chwalicie, swego nie znacie” za nami

 

Sztuka ludowa jest skarbnicą wiedzy o regionie. Wierna tej tradycja Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli po raz trzeci zorganizowała Festiwal Folklorystyczny pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. To ważne wydarzenie patronatem swoim objęło Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Urząd Miasta i Gminy Morawica.

W tym roku z piosenkami ludowymi zmierzyli się  uczniowie ze szkół w Obicach, Brzezinach, Dębskiej Woli, Morawicy, Woli Morawickiej. W jury festiwalu zasiedli: pani Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy Hanna Kuta, pani Maria Żebrowska laureatka prestiżowej nagrody GRAND PRIX im. Haliny Szelestowej w 38. Finałowych Buskich Spotkaniach z Folklorem, pani Krystyna Piłat seniorka zespołu śpiewaczego Wolanecki. Nad organizacją i przebiegiem Festiwalu czuwały nauczycielki pani Dorota Marcinkowska i pani Anna Bąk.

W pięknej scenerii nawiązującej do ludowych motywów – bez żadnej tremy – zaprezentowali się w pięknych strojach młodzi artyści wykazując niezwykły talent wokalno-muzyczny. Prezentacje artystów poprowadzili uczniowie Mikołaj Strzeszkowski i Antonina Drozdowska. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Należy podkreślić, że dobór repertuaru z roku na rok jest coraz bardziej urozmaicony i zgodny etnologicznie za co należą się wielkie słowa uznania dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu. Festiwal uświetnił taneczny występ starszej grupy przedszkolnej przygotowanej przez panią Martynę Śnioch.

Główną ideą Festiwalu jest inspirowanie nauczycieli do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury naszych ojców oraz kultywowania tradycji ludowych naszego regionu.

W tym roku organizator – Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli na czele z panią Dyrektor Ireną Bisaga – oprócz pucharów i dyplomów zorganizował wspólną wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni dla wszystkich uczestników Festiwalu, która odbyła się 19 maja br., a bilety wstępu ufundowała Rada Rodziców. Za sprawą przewodnik, pani Magdaleny Jaśkowskiej wycieczka po skansenie była niesamowitą podróżą w czasie przenoszącą nas do początku XX w. Uczestnicy wycieczki obejrzeli wnętrza dawnych chat, ich wyposażenie, poznali działanie wiatraka, czy dawnych rolniczych narzędzi. Miłym akcentem było również spotkanie z aktorką teatralną i filmową, panią Anną Dymną, przygotowującą się do nowej roli. Podsumowaniem wycieczki było pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz wspólna zabawa na placu przy szkole w Dębskiej Woli.

Pomysłodawcy festiwalu są wdzięczni wszystkim opiekunom za przygotowanie i popularyzowanie wśród najmłodszych pieśni i przyśpiewki ludowych naszego regionu, promocję gwary jako rdzennej mowy, a także rozbudzania zainteresowania folklorem.

 

 

Uroczystość upamiętniająca twórców ludowych z Dębskiej Woli

 

„Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje swojej przyszłości” – słowa Jana Pawła II, stały się inspiracją dla nauczycielek Doroty Marcinkowskiej i Anny Bąk do przygotowania uroczystości upamiętniającej twórców ludowych z Dębskiej Woli.

17 czerwca 2023 r. społeczność szkolna, mieszkańcy wsi oraz przybyli goście zgromadzili się w naszej szkole, by wspólnie uczcić pamięć nieżyjących już artystów ludowych naszej wioski. Wieczornica pn. „Ocalić od zapomnienia naszych twórców ludowych” poświęcona była głównie muzykom i śpiewaczką ludowym, które przyczyniły się do utworzenia szkolnego zespołu folklorystycznego „Małe Wolanecki”. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem goście: rodziny wspomnianych artystów ludowych, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica pan Marcin Dziewięcki, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy pani Hanna Kuta, utalentowany wszechstronnie ks. Henryk Terpiński, artystka Dorota Mostowiec z mężem, rzeźbiarz Kazimierz Furman, darczyńca stroju ludowego dla szkoły – Władysława Szewczyk, zasłużone Wolanecki – Maria Żebrowska i Krystyna Piłat.

Wieczornicę rozpoczęła Dyrektor – pani Irena Bisaga, która przywitała wszystkich zebranych gości. Następnie wspomnienia o „wielkich ludziach naszej małej ojczyzny” przywołali nauczyciele wspólnie z uczniami i absolwentami naszej szkoły. Przywołani pamięcią poprzez zdjęcia i autentyczne nagrania sprzed lat zostali: sławne na ziemi świętokrzyskiej śpiewaczki ludowe Halina Szelestowa, Feliksa Gajdowa, Maria Bisaga, Kapela Mieczysława Kucharskiego, Rodzinna Kapela Feliksa Korbana z Mieczysławem Litwinem oraz członkinie najstarszego w województwie świętokrzyskim zespołu śpiewaczego, założonego przez Halinę Szelestową „Wolanecki”: solistka Maria Bisaga śpiewająca w zespole od dawna, jeszcze za czasów Haliny Szelestowej i Feliksy Gajdowej, Władysława Dziewięcka, Feliksa Rysińska, Józefa Nowak i Wiesława Grudzień. Panie z zespołu „Wolanecki” były szczególnie związane z naszą szkołą, spotykały się z dziećmi, uczyły je gwary i starych pieśni dlatego dużo im zawdzięczamy i mamy moralny obowiązek pielęgnować o nich pamięć. Podziękowania składamy na ręce obecnych na imprezie członkiń zespołu „Wolanecki” – pani Marii Żebrowskiej, długoletniej kierowniczki zespołu, seniorki Krystyny Piłat zatroskanej o kontynuowanie ich śpiewu – pragniemy, aby panie były zadowolone z naszych dziecięcych śpiewów.

Przytoczono we wspomnieniach również innych twórców ludowych, w których obfituje Dębska Wola: znanego rzeźbiarza Józefa Piłata, gawędziarza i mistrza wycinanek ludowych Tomasza Gajdę, poetkę ludową Stefanię Pyczek, Ryszarda Grudnia z zespołem „Andrusy”, którzy występowali gościnnie w naszej szkole. Podczas wieczornicy na tle barwnej, ludowej scenografii można było również zobaczyć dzieła współczesnych, utalentowanych twórców: rzeźby pani Doroty Mostowiec – poetki, malarki, obrazy księdza Henryka Terpińskiego rzeźbiarza, poety, hafciarza, autora sztandaru z wizerunkiem Jakuba Szelesta – patrona Szkoły w Dębskiej Woli oraz rzeźbę „Rodzina” pana Kazimierza Furmana – autora płaskorzeźby „Drogi krzyżowej” znajdującej się w kościele w Dębskiej Woli.

Po prezentacji twórców ludowych spotkanie uświetnił występ szkolnego zespołu „Małe Wolanecki” przygotowanego przez jego opiekuna p. Dorotę Marcinkowską wykonujący utwory zespołu „Wolanecki”. Przybyli goście zachwyceni występem zgodnie potwierdzali, że zespół „Małe Wolanecki” godnie kultywuje śpiewacze tradycje ludowe Dębskiej Woli.

Rodak naszej ziemi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica pan Marcin Dziewięcki pozytywnie ocenił uroczystość jako kultywowanie tradycji ludowych w Dębskiej Woli i działania patriotyczne szkoły.

Składamy gorące podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom za zaangażowanie w przygotowania do uroczystości oraz obecność podczas tak ważnej uroczystości lokalnej.

 

 

„Małe Wolanecki” na górskich szlakach…

 

„Podróże kształcą” – tak mówi staropolskie przysłowie. Przekonać się o tym mógł szkolny zespół „Małe Wolanecki”, który pod opieką pani Doroty Marcinkowskiej w dniach 20-22 czerwca 2023 r. uczestniczył w trzydniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej w polskie Tatry. Podczas wyprawy członkowie zespołu poznawali walory przyrodnicze i kulturowe południowej Polski za sprawą przewodniczki pani Magdaleny Jaśkowskiej. Program był bardzo bogaty i przewidywał liczne atrakcje, a dzięki przepięknej pogodzie udało się je wszystkie zrealizować.

Swoją przygodę w górach uczestnicy wycieczki rozpoczęli od wjazdu Koleją Linową na Kasprowy Wierch, gdzie poznali ciekawe informacje na temat szczytu, usłyszeli niezwykłą historię kolei linowej, a także zapoznali się z zasadami panującymi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Kolejnym punktem wycieczki było przejście przez centrum Zakopanego oraz wjazd na Gubałówkę. Z wysokości 1126 m n.p.m. dzieci podziwiały panoramę nie tylko polskich Tatr, ale równieżi Zakopanego. Uniesieni wrażeniami wrócili do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie czekała już na nich pyszna obiadokolacja w miejscu zakwaterowania u Państwa „Skowronków”. Następnie „Małe Wolanecki” uczestniczyły w próbie góralskiego zespołu „Mali Wiyrchowianie” w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”.

W drugim dniu pobytu członkowie zespołu rozpoczęli górską wędrówkęz miejscowości Kiry, skądze śpiewem na ustach wyruszyli w kierunku Schroniska górskiego PTTK na Hali Ornak znajdujące się na Małej Polance Ornaczańskiej w górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 1100 m n.p.m., na terenie należącym dawniej do Hali Ornak. Po powrocie z górskiego szlaku na uczestników wycieczki czkała wspaniała atrakcja – biesiada przy ognisku z góralskim zespołem „Mali Wiyrchowianie”. Zabawy, śpiewy i tańce trwały do zachodu słońca.

Trzeciego dnia wycieczki zespół „Małe Wolanecki” miał sesję zdjęciową na tarasie widokowym. Następnie dzieci odwiedziły Tatrzański Park Edukacyjny w Zakopanem, gdzie wiele się dowiedziały i zobaczyły. Na terenie obiektu pod Wielką Krokwią znajdują się zagrody z owcami, kozami karpackimi, dwoma gatunkami lisa polarnego i srebrnego, majestatycznie prezentującymi się jeleniami szlachetnymi. Atrakcja ta dostarczyła niezapomnianych wrażeń, ponieważ można było zwierzęta nakarmić i pogłaskać.

Ostatnim punktem pobytu w Zakopanem były Termy Zakopiańskie, na których każdy znalazł dla siebie moc atrakcji: gejzery, rwącą rzekę, sztuczną falę, stanowiska do hydromasażu. Ci bardziej odważni i chłonni mocnych wrażeń mieli do dyspozycji zjeżdżalnie z zapadnią oraz dwie zjeżdżalnie pontonowe. Wodnym szaleństwom nie było końca.

Na pożegnanie gór uczestnicy wspaniałej wycieczki dokonali zakupu pamiątek na Krupówkach, gdzie mieli również możliwość wysłuchania grającej na żywo Kapeli Baciary.

Serdecznie dziękujemy pani Magdalenie Jaśkowskiej za zorganizowanie wspaniałej wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej oraz przewodzenie na szlakach górskich.

 

 

Występ „Małych Wolanecek” podczas wizytacji Biskupa

 

8 października 2023 roku szkolny zespół „Małe Wolanecki” zaśpiewał podczas wizytacji Biskupa Andrzeja Kalety w kościele parafialnym w Dębskiej Woli.

 

 

„Małe Wolanecki” finalistkami Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

 

W środę 8 listopada br. w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka odbył się 10. Świętokrzyski Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, którego organizatorem był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Naszą szkołę godnie reprezentował zespół Małe Wolanceki pod opieką Doroty Marcinkowskiej oraz solistki Marcelina Gawior i Aleksandra Piłat. Podczas przesłuchań konkursowych wykonawcy wprowadzili nas w nostalgiczne spotkanie muzyczne przypominające o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. Jury konkursowe przysłuchiwało się nieszablonowym interpretacjom doskonale znanych pieśni i piosenek patriotycznych i wyłoniło najlepszych wykonawców, wśród których znalazł się zespół Małe Wolanecki w składzie Marcelina Gawior, Aleksandra Piłat, Antonina Śnioch, Alicja Buśluk, Julia Ślusarczyk przyznając im II miejsce w kategorii zespół. Aleksandra Piłat otrzymała III miejsce w kategorii solista. Wszystkim naszym wokalistom kibicowali uczniowie, którzy pod opieką pani Dagmary Wojciechowskiej-Buśluk spędzili również bajkowe chwile w Centrum Koziołka Matołka.

 

 

Udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

 

11 listopada przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w miejsko-gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Morawicy. Uczniowie starszych klas godnie reprezentowali społeczność szkolną w poczcie sztandarowym podczas uroczystej Mszy świętej oraz przemarszu patriotycznego pochodu spod kościoła pod pomnik Bohaterom Walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę, gdzie przedstawicielki zespołu Małe Wolanecki złożyły kwiaty. W uroczystościach wzięli udział także harcerze z 1 DH „Szelesty w Dębskiej Woli. W obchodach Święta Niepodległości uczestniczyła również p. Dyrektor Monika Pabian oraz nauczyciele.

 

 

„Małe Wolanecki” wyróżnione w II Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polsko-Ukraińskiej Kielce '2023

 

18 listopada br. szkolny zespół śpiewaczy „Małe Wolanecki” został wyróżniony w II Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polsko-Ukraińskiej organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. Zespół w składzie: Alicja Buśluk, Antonina Śnioch, Aleksandra Piłat, Julia Ślusarczyk do występu przygotowała Marcinkowska Dorota. Natomiast I miejsce w kategorii solista otrzymała Aleksandra Piłat.

 

 

„Małe Wolanecki” w roli aniołów podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego

 

W niedzielę 3 grudnia br. zespół „Małe Wolanecki” pod opieką Doroty Marcinkowskiej wystąpił na II Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a zimowa aura i cudowne występy dzieci wprowadziły wszystkich zwiedzających w świąteczny nastrój. „Małe Wolanecki” tym razem w roli aniołów wystąpiły z piosenką „A kto wie, czy za rogiem” i tańcem z lampionami do piosenki „Noel”.