Kolędnicy w szkole w Dębskiej Woli

6 stycznia 2018r. do naszej szkoły zawitali niecodzienni goście. Na zaproszenie p. Dyrektor I. Bisagi przybyła z występem grupa kolędników z Wiślicy. Przy akompaniamencie kapeli ludowej wystąpiła liczna grupa barwnych przebierańców przypominając zebranej publiczności niemal zapomniany wesoły zwyczaj odwiedzania w okresie Bożego Narodzenia rodzin przez kolędników. Spotkanie stało się okazją do kultywowania tradycji i gwary ludowej, ale przede wszystkim do miłego spędzenia czasu, cieszenia się atmosferą świat. W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. Zastępca Burmistrza Gminy Morawica p. M. Dziewięcki, przedstawiciele Urzędu Gminy w Morawicy, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy wsi z obwodu naszej szkoły. Najwięcej emocji wśród zebranych wzbudziły harce diabełka oraz śmierć z kosą, która porwała do tańca samego Zastępcę Burmistrza. Po występie nastąpiło wspólne kolędowanie z udziałem szkolnego zespołu folklorystycznego „Małe Wolanecki” oraz zebranych gości. Wesoły nastrój wprowadziły również wspólne tańce występujących i publiczności, do których zachęcały żywe takty muzyki ludowej. Na koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Występ Małych Wolanecek

10 marca nasz szkolny zespół folklorystyczny wystąpił na zaproszenie Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, gdzie wziął udział w akcji promującej kulturę i tradycję ludową pod hasłem „Robimy Marzanny, Wyplatamy Palmy”.

Dzień Dziecka w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy

3 czerwca dzieci z całej gminy świętowały Dzień Dziecka przed Urzędem Miasta i Gminy Morawicy. Wśród licznie występujących zaprezentowali się również uczniowie naszej szkoły: zespół folklorystyczny Małe Wolanecki oraz zespoły taneczne. Popisy naszych małych artystów zostały entuzjastycznie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność.

Występ Małych Wolanecek w Tokarni

15 czerwca szkolny zespół folklorystyczny Małe Wolanecki wystąpił na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podczas spotkania o charakterze równościowym „Bez barier z Ekonomią Społeczną – Tradycja i Nowoczesność”. Zespół zaprezentował wiązankę pieśni regionalnych wywołując aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Następnie uczestniczył w lekcji muzealnej pn. „W dawnej szkole”. Nasi uczniowie spróbowali swoich sił w zabawach, w jakie bawili się dziadkowie, zwiedzali Park Etnograficzny.

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

Tradycyjnie uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Dębskiej Woli. Następnie w szkole przywitaliśmy delegacje z gmin partnerskich z Niemiec i Stawigudy. Goście towarzyszyli nam podczas programu artystycznego przygotowanego przez nauczycielki: A. Jasiorowską i S. Ciszyńską oraz występu Małych Wolanecek. Burmistrz p. M. Buras wręczył stypendia dla najlepszych uczennic, a p. Dyrektor nagrodziła uczniów ze średnią powyżej 4.75, a także tych, którzy nie opuścili żadnej lekcji. Na koniec rozdane zostały nagrody w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”. Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.