VII Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

23.03.2012r. zespół „Małe Wolanecki” brał udział w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Kielcach.

 

Wojewódzka Dziecięca Estrada Folkloru 2012

22.04.2012r. zespół „Małe Wolanecki” zajął II miejsce w Wojewódzkiej Dziecięcej Estradzie Folkloru 2012 w Kielcach.

XVII Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”

1 lipca 2012r. zespół „Małe Wolanecki” zdobył wyróżnienie w XVII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”, a indywidualnie Natalia Kumor – wyróżnienie i Weronika Śnioch – II miejsce.

    

Spotkanie z kombatantami z gminy Morawica

16.09.2012r. w naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie z kombatantami z naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Dębskiej Woli koncelebrowana przez ks. proboszcza Henryka Terpińskiego oraz księdza prof. Tadeusza Biesagę. Spotkanie swoją obecnością uświetnił wójt Gminy Morawica, Marian Buras. Wśród przybyłych gości znaleźli się również delegaci kombatantów z Chęcin i Daleszyc, radni Rady Gminy Morawica: Piotr Dudek, Paweł Pajączkowski oraz Paweł Zagniński, a także poetka ludowa Cecylia Korban, Stanisław Kędzior i licznie przybyłe rodziny nieżyjących już kombatantów. W uroczystości wzięła udział społeczność naszej szkoły: nauczyciele, uczniowie i rodzice. O wyjątkową oprawę spotkania zadbała pani dyrektor naszej szkoły, Irena Bisaga, która serdecznie powitała gości, deklamowała utwór Cecylii Korban, a na koniec w dowód szacunku i wdzięczności wręczyła kombatantom czerwone róże. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno ostatniego obrońcy Westerplatte mjr Ignacego Skowrona. Specjalnie dla kombatantów i przybyłych gości wystąpił szkolny zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki” oraz chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej z wiązanką pieśni patriotycznych. Spotkanie z kombatantami było okazją zarówno do wspomnień, jak i podzielenia się refleksjami na temat współczesnego patriotyzmu. Ta niezwykła, żywa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci przybyłych.

           

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

14.10.2012r. zespół „Małe Wolanecki” uświetnił swoim występem artystycznym spotkanie z mieszkańcami parafii Lisów, miłośnikami historii i osoby Franciszki Krasińskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 poświęconych Franciszce z Krasińskich Wettyn (Królewiczowa polska, księżna Kurlandii i Semigalii, Prababka dynastii królów włoskich. Dziedzictwo rodziny Krasińskich w regionie świętokrzyskim).

   

Koncert zespołu „Małe Wolanecki” w kościele w Morawicy

22.10.2012r. zespół „Małe Wolanecki” wystąpił z koncertem w kościele w Morawicy z okazji Dnia Papieskiego.

  

Występ solistek z zespołu „Małe Wolanecki” w przedszkolu w Morawicy

08.11.2012r. dwie solistki z zespołu „Małe Wolanecki” wystąpiły w Morawicy u przedszkolaków z okazji „Dnia Niepodległości”.