- I miejsce w 2004 w Powiatowych Przeglądach Zespołów Szkolnych i Harcerskich w Kielcach

- II miejsce w 2004 w VII Małopolskich Przeglądach Dziecięcych Grup Kolędniczych w Podegrodziu