Szkolny zespół „Małe Wolanecki” powstał w 2000r. z inicjatywy dyrektor szkoły mgr Ireny Bisagi i działa pod jej kierunkiem. Opieką i prowadzeniem zespołu oraz redagowaniem jego kroniki zajmowała się od 2000r. pani mgr Maria Kotarba, która wzniosła zespół na wyżyny. Następnie opiekę nad zespołem w 2014r. przejęła mgr Aleksandra Jasiorowska. Obecnie od września 2019r. zespół prowadzi mgr Dorota Marcinkowska.

Zespół występuje podczas różnych uroczystości szkolnych, gminnych i wojewódzkich. Dzieci śpiewają gwarą naszej ziemi, głównie utwory nieżyjących już pieśniarek ludowych z Dębskiej Woli Haliny Szelest i Feliksy Gajdy. Zespół jest laureatem wielu festiwali i konkursów. Wielki wkład w sukcesy grupy włożyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli pani Irena Bisaga oraz lokalni sponsorzy, dzięki którym młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Podkreśleniem dorobku artystycznego Małych Wolanecek było wydanie z inicjatywy prowadzącej zespół pani Marii Kotarby w 2005r. folderu okolicznościowego oraz płyty „Pieśni Ziemi Naszej” zawierającej pięcioletni dorobek artystyczny zespołu. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu kultura folklorystyczna jest kultywowana i nie odejdzie w zapomnienie.

W kwietniu 2015r. w ramach – projektu „Etnopasje, czyli spotkanie z folklorem” realizowanego w naszej szkole przez nauczycielkę mgr Małgorzatę Graczak zespół nagrał teledysk do piosenki „Śpiwom jo se śpiwom”, dzięki któremu zespół na nowo rozbudził swe zainteresowanie szerszą publicznością.

Zespół „Małe Wolanecki” przyciąga wielu młodych, utalentowanych artystów i niewątpliwie jest wizytówką i chlubą naszej szkoły!!