UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY W FORMIE PLIKU PDF (ADOBE READER WYMAGANY DO OTWARCIA PLIKÓW)

 

RODO - klauzula informacyjna dot. monitoringu

Program wychowawczo-profilaktyczny

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Raport z ewaluacji problemowej – 04.06.2014r.

 

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli na rok szkolny 2021/2022

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021 (plik pdf)

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020 (plik pdf)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/19

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna przysługuje … [czytaj dalej]

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica [do pobrania tutaj] lub do odbioru w gabinecie Dyrektora Szkoły

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/18

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/18

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/17

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015/16

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz uroczystości szkolnych 2015/2016

Lista nauczycieli

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły – rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Klasy I i II szkoły podstawowej:

1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego

3. materiały ćwiczeniowe

Klasa IV szkoły podstawowej:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2. materiały ćwiczeniowe

Klasa I gimnazjum:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2. materiały ćwiczeniowe

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/15

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/14

Nauczyciele

Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/13

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2012/13

Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2012/13

Informacja o stanie realizacji zadań szkoły w roku szkolnym 2011/12

 

Uwaga: Inne dokumenty (np. dotyczące finansów szkoły, a także Program Rozwoju Szkoły 2010-2015, Plan Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2013/2014, Księga uczniów, Księga ewidencji dzieci  i inne) znajdują się w gabinecie dyrektora szkoły. Dostępne do wglądu w godz. 8:00-15:00.