Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli – podstawowe procedury postępowania

Standardy Ochrony Małoletnich w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

 

RODO – klauzula informacyjna dot. monitoringu

Koncepcja pracy szkoły

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Uwaga: inne dokumenty (np. dotyczące finansów szkoły, a także Program Rozwoju Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Księga uczniów, Księga ewidencji dzieci i inne) znajdują się w gabinecie dyrektora szkoły. Dostępne do wglądu w godz. 8:00-15:00.