Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Uczniowie szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dowozu i odwozu oraz na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) korzystają ze świetlicy szkolnej.

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

DZIEŃ TYGODNIA

Wychowawca: Dorota Marcinkowska

Poniedziałek

---

Wtorek

12.00 - 12.45

Środa

13.50 - 14.35

Czwartek

12.00 - 14.35

Piątek

12.00 - 13.40

13.50 - 14.35

 

Świetlica środowiskowa w szkole w Dębskiej Woli

 

PLAN PRACY

 

1x w tygodniu – zajęcia integracyjne

1x w miesiącu – zajęcia teatralne

1x w miesiącu – trening niwelowania agresji

1x w miesiącu – jęz. angielski

1x w miesiącu – robotyka

 

Zapisy do świetlicy środowiskowej: UMiG w Morawicy

 

Wychowawca: Justyna Tarka