Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Uczniowie szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dowozu i odwozu oraz na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) korzystają ze świetlicy szkolnej.

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

DZIEŃ TYGODNIA

Wychowawca: Dorota Marcinkowska

Poniedziałek

---

Wtorek

12.00 - 12.45

Środa

13.50 - 14.35

Czwartek

12.00 - 14.35

Piątek

12.00 - 13.40

13.50 - 14.35

 

Świetlica środowiskowa w szkole w Dębskiej Woli

 

Harmonogram pracy świetlicy: maj 2024 r.

Wychowawca: Klaudia Marcinkowska