Akcja sadzenia „dębów katyńskich”

 

13 kwietnia 2010 r. obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Urząd Gminy w Morawicy wraz z NAMI przyłączył się do ogólnopolskiej akcji sadzenia „dębów katyńskich” w ramach programu KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 

Jego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła  w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. Ogólnopolski program „Katyń... ocalić od zapomnienia" stwarza okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

 

             

 

Opierając się na liście ofiar Zbrodni Katyńskiej wytypowano cztery ofiary mordu katyńskiego związane z naszą gminą, które 25 kwietnia 2010r. zostały upamiętnione poprzez posadzenie drzewka - dębu na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta  w Dębskiej Woli:

Czesław Karol Woch urodził się  23.VIII.1895r. w Morawicy, powiecie kieleckim (syn Karola  i Katarzyny). Absolwent kieleckiego Gimnazjum i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (farmaceuta). W  Wojsku Polskim od 1919r-uczestnik wojny obronnej  z bolszewikami (2 Dyw. Białorusko-Litewska). Służbę wojskową pełnił w Składnicy Sanitarnej DOG w Kielcach do XI.1920r.. Zwolniony celem ukończenia medycznych studiów. Zatrudniony w Chełmie do 1926r, potem w Warszawie jako zarządca apteki Podbielskiego. Mieszkał w miejscowości  Włochy k. Warszawy, ul J. Bema 28. Podporucznik rezerwy od 1925r. W 1939r.  dostał się do niewoli sowieckiej. Został zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940r.  9 listopada 2007 roku na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej został awansowany do stopnia porucznika.  [ekshumowany w 1943r. (PCK/AM/nr 1726); lista NKWD nr 025/3   z 9.IV.1940r., nr poz. 79, nr sprawy 2782]

Stanisław Kazimierz Kaczmarczyk urodził się 13.11.1913r. w Minodze k. Krakowa (syn Wincentego i Józefy). Do policji przyjęty 25.04.1936 roku  w charakterze kandydata kontraktowego na szeregowca. Po ukończeniu 04.05.1937r. Normalnej Szkoły Fachowej w Mostach  Wielkich (pow. żółkiewski) przydzielony  do województwa kieleckiego. Od 6.05.1937r  do września 1939r pełnił służbę jako posterunkowy  na Posterunku w Morawicy. W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Miednoje  1940 roku. 9 listopada 2007roku na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

[nr. listy L. 05/1, (45) 05.04.1940]

Karol Sikorski urodził się 03.10.1893r w Morawicy (syn Teofila). W policji od 1923r. Początkowo pełnił służbę  w policji  woj. tarnopolskiego. Od 11.12.1933r. przeniesiony do województwa pomorskiego. Ostatnio pełnił służbę  w Grudziądzu  w stopniu starszego posterunkowego, początkowo w I a od 08.08.1938r. w III Komisariacie do września 1939r. W 1939r dostał się do niewoli sowieckieji został zamordowany w Miednoje  1940 roku. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.   9 listopada 2007roku na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej mianowany pośmiertnie  na stopień  aspiranta Policji Państwowej.    [L.027/1 (75) 3393 13.04.1940r.]

Stefan Zięba urodził się 02.09.1890r. w Kielcach (syn Jana i Marianny z d. Probierz). Służył jako posterunkowy na Posterunku w Morawicy. W 1939r dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Twerze 1940 r. Najprawdopodobniej znajduje się na liście białoruskiej, a ta nie jest dostępna.

 

 

Finał konkursu „Dziecięcej Estrady Folkloru – Kielce 2010”

 

W dniu 24 kwietnia 2010, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał konkursu „Dziecięcej Estrady Folkloru – Kielce 2010”. Na scenie w szranki stanęło dwudziestu najlepszych wykonawców – solistów oraz zespołów z województwa świętokrzyskiego. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się nasz zespół „Małe Wolanecki”, który zajął trzecie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa oraz Przewodniczącego Powiatu Kieleckiego – Tomasza Lato.

 

 

 

 

Celem organizowanej od lat przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach imprezy jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania regionalnymi tradycjami ludowymi. Dziecięce zespoły folklorystyczne mają za zadanie przedstawienie folkloru jako ciekawej formy edukacji. W konkursie mogą brać udział zespoły śpiewacze, szkolne zespoły teatralne oraz zespoły obrzędowe, które w swoim repertuarze prezentują śpiewki świętokrzyskie, a także ludowe obrzędy i zwyczaje naszego regionu.

Podczas tegorocznego finału konkursu Dziecięcej Estrady Folkloru wszystkie zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły pieśni i tańca, wokaliści i wokalistki zaprezentowały się na najwyższym poziomie. I nic w tym dziwnego, bo na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach stanęli najlepsi mali artyści województwa świętokrzyskiego, wyłonieni podczas wcześniejszych eliminacji. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, komu przyznać nagrody i wyróżnienia. I tak, po długich naradach postanowiono przyznać miejsce pierwsze w kategorii zespołów śpiewaczych dla „Działoszanek". Na miejscu drugim uplasowały się „Małe Bielinianki" oraz „Świętokrzyskie Uśmiechy", a miejsce trzecie zajęły „Małe Wolanecki”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały „Małe Łukowianki". W kategorii zespołów pieśni i tańca I miejsce zdobył zespół „Ziemia Sandomierska", II miejsce zdobyły grupy „Jodełki" oraz „Brzezina", a III miejsce zajął zespół „Okrasa". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano „Bławatkom". W kategorii solistów śpiewaków I miejsce zajęła Małgorzata Kałuża, II miejsce zdobyła Marata Brzoza, a III przypadło Milenie Pawlik.

 

 

Uroczyste poświęcenie i otwarcie wyremontowanej Biblioteki

w Dębskiej Woli oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Jakuba Szelesta

 

W dniu 6 maja 2010 o godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie wyremontowanej Biblioteki w Dębskiej Woli. Uroczystość rozpoczęło przecięcie wstęgi, którego dokonali kolejno Wójt Gminy Morawica – Marian Buras, Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Andrzej Dąbrowski, Radni tego obwodu – Stanisław Jędrzejczyk, Piotr Dudek oraz Krystyna Siekiera, całości dopełniła Dyrektor Biblioteki Gminnej Teresa Badowska. Poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz Henryk Terpiński. Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Morawica – Marian Buras podkreślając, iż jest to miejsce wyjątkowe dla mieszkańców okolicznych wsi. Mimo iż ta biblioteka jest małą, wiejską placówką to z powodzeniem spełnia dobrze swoją rolę, a dzięki przeprowadzonemu remontowi całkowicie zmieniła swój wizerunek. Wójt zaznaczył, że środki na remont pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura Bibliotek” w kwocie 30 tysięcy złotych natomiast 15 tysięcy złotych dołożyła gmina Morawica. Prace remontowe były bardzo gruntowne. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej i cieplnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy tynków, malowanie ścian, wymiany podłóg, urządzono toaletę. Dzięki przeprowadzonemu remontowi Biblioteka w Dębskiej Woli pozyskała dodatkowo jedno pomieszczenie, w którym obecnie mieści się czytelnia internetowa. Czytelnicy tej placówki będą mogli oprócz wypożyczania książek korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, drukarki, ksera. Sprzęt ten Biblioteka otrzymała nieodpłatnie w Ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy jako jedna z filii Biblioteki Wiodącej. Dyrektor Biblioteki – Teresa Badowska przybliżyła krótko historię Biblioteki w Dębskiej Woli oraz podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tego remontu, a w szczególności władzom samorządowym, za to, że uznali, iż warto inwestować w bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby kulturalnej tej społeczności lokalnej. Złożyła również życzenia mieszkańcom Dębskiej Woli i okolicznych wsi, aby ta Biblioteka służyła im jak najlepiej, aby znaleźli tu nie tylko interesującą książkę, ale również aby stała się miejscem przyjaznym i miłym do którego chętnie się wraca.

Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej – Andrzej Dąbrowski przekazał czytelnikom wyremontowanej  siedziby  kilka książek, w tym „Harrego  Pottera". Po uroczystościach w Bibliotece zaproszeni goście udali się do Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli,  gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia nowo oddanej sali przedszkolnej. Komfortowa i nowoczesna sala będzie służyła najmłodszym mieszkańcom uczęszczającym do punktu przedszkolnego finansowanego ze środków unijnych. Dyrektor szkoły Pani Irena Bisaga wielokrotnie podkreślała ogromną  radość  z pięknie wyremontowanej sali, która spełnia wszelkie wymogi.

Dalsze uroczystości odbywały się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli, gdzie w bajeczną aurę wiedzy o książce z głównym mottem: „Z książki płynie odwaga” wprowadziła Dyrektor Szkoły – Irena Bisaga. Kolejnym punktem programu było  wręczanie dyplomów, nagród książkowych i upominków dla najaktywniejszych czytelników Biblioteki. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Beata Adamiec,  Irena Bisaga, Elżbieta Młodawska, Emilia Pierzak, Grażyna Rabiej, Krystyna Siekiera, Teresa Sowa.

Ponieważ uroczystości te zbiegły się z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – bibliotekarze otrzymali z rąk Wójta Gminy Morawica życzenia, listy gratulacyjne i kwiaty. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pani Anny Rabiej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli pod kierunkiem pani Marii Kotarba. Na koniec wdzięczni czytelnicy i rodzice dzieci przedszkolnych podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się remontu biblioteki oraz oddania do użytku pięknej sali przedszkolnej . Kwiaty otrzymali Wójt – Marian Buras i Sekretarz Gminy – Anna Kowalska, Ksiądz Proboszcz – Henryk erpiński, Dyrektor – Irena Bisaga, Dyrektor – Teresa Badowska, panie nauczycielki – Anna Rabiej, Katarzyna Wieczorek oraz bibliotekarka – Krystyna Rabiej.

 

    

 

 

Dzień Matki i Ojca

 

26 maja 2010 po raz kolejny zaprosiliśmy do naszej szkoły Rodziców na Obchody Dnia Matki i Ojca. Wiersze, piosenki oraz przedstawienie teatralne „Czerwony kapturek” w wykonaniu uczniów klasy III uświetnił to rodzinne spotkanie.

 

        

 

 

Konkurs retoryczny

 

28 maja 2010 uczniowie naszej szkoły brali udział w Konkursie retorycznym na temat „Co to znaczy być patriotą?” oraganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lisowie. I miejsce zajęła Klaudia Polewczak z klasy VI, wyróżnienie otrzymała Patrycja Dąbska z klasy VI. Naszą szkołę reprezentował też Mateusz Zawadzki z klasy VI.

 

 

 

 

XX-lecie Samorządu Terytorialnego

 

29 maja 2010 obchodziliśmy XX-lecie Samorządu Terytorialnego. Występ „Małych Wolanecek” uświetnił obchody tej uroczystości.

 

  

 

 

Konkurs ekologiczny

 

1 czerwca 2010 ogłoszono w gminie Morawica zwycięzców konkursu ekologicznego. EKOLUDEK to hasło rozstrzygniętego 14 maja konkursu ekologicznego. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Prace konkursowe w wymaganym terminie złożyło 61 uczniów z następujących szkół: Morawica, Wola Morawicka, Dębska Wola, Lisów i Bilcza. Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac plastycznych w różnej technice. Zgodnie z regulaminem kryterium oceny pracy była pomysłowość w wykonaniu portretu Ekoludka, który miał zachęcać do segregacji odpadów. Komisja konkursowa po obejrzeniu prac przyznała: III miejsce – Patrycji Barucha i Natalii Strójwąs z klasy VI, w związku z czym uczennice otrzymały nagrody: namioty. ODPADOWE CUDA to konkurs „śmieciowy” także dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Spośród 30 ciekawych prac przestrzennych wykonanych z wszelkiego rodzaju odpadów w różnej technice komisja konkursowa przyznała IV wyróżnienie – praca zbiorowa: Paulina Kępa i Martyna Drozdowska. Uczennice otrzymały następujące nagrody: piłki sportowe. Przybyłych na festyn gości zachwycił występ naszego zespołu „Małe Wolanecki”.

 

    

 

 

Dzień Dziecka w naszej szkole

 

Z okazji  Dnia Dziecka wszystkie klasy uczestniczyły w bezpłatnych wycieczkach. Środki finansowe  na wyjazdy zostały zorganizowane przez Panią Dyrektor Irenę Bisagę. Klasy 0-III - 28 maja. Atrakcji było wiele: przejazd kolejką, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i angielskiego ogrodu w Chrobrzu. Klasy IV-VI – 02 czerwca. Nasz wyjazd rozpoczęła niezwykła lekcja przyrody w Krzyżanowicach, po której odbyło się ognisko. Następnie zwiedziliśmy Pałac Wielopolskich z pięknym parkiem w Chrobrzy. Stąd wyruszyliśmy do „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach.  Na koniec zwiedziliśmy Pińczów.

 

             

 

 

Dzień Patrona Szkoły

 

9.06.2010 jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Z tej okazji „Małe Wolanecki” zaśpiewały piosenkę autorstwa Pani Dyrektor poświęconą naszemu patronowi Jakubowi Szelestowi. Następnie odbył się konkurs wiedzy o patronie. Każda klasa brała również  udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Ostatnim punktem programu były rozgrywki sportowe. Dzień patrona jak zawsze upłynął nam na dobrej zabawie.

 

    

 

 

Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie żyć”

 

Tydzień od 7.06 do 11.06.2010 ogłoszono w naszej szkole Tygodniem Profilaktyki pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie żyć”. W czasie jego trwania nauczyciele i wychowawcy przekazywali uczniom treści propagujące zdrowy styl życia. Oto hasła poszczególnych dni tygodnia: 1. Ostrzeganie i przeciwdziałanie uzależnieniom, 2. Dziękuję – nie palę i nie piję, 3. Zdrowo się odżywiam, czyli dzień bez chipsów, 4. Narkotyki – nie biorę, 5. Sport to zdrowie. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych, literackich, w których mogli wyrazić swoje zdanie o używkach. W dni bez chipsów wszyscy uczniowie otrzymali cukierki owocowe z witaminą „C”, a w dniu sportu wszyscy uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Atrakcyjne nagrody i upominki zakupiono z funduszy pozyskanych z Urzędu Gminy w Morawicy za co serdecznie dziękujemy.

 

    

 

 

Debata „Moje miejsce na Ziemi – środowisko lokalne, region, kraj”

 

11.06.2010 w naszej szkole została zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza” debata  pod hasłem „Moje miejsce na Ziemi – środowisko lokalne, region, kraj”. Debata odbyła się z udziałem Wójta Gminy Morawica – Mariana Burasa i klasy VI.

 

   

 

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

14.06.2010 pokazem dla Rodziców zakończył się II etap projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczestnikami byli uczniowie klasy pierwszej. Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Projekt realizowany był na zajęciach obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. W sali „pierwszaków” zorganizowano Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, które zostały wyposażone w wielofunkcyjne środki dydaktyczne pozwalające na wspieranie i rozwijanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego. Uczniowie z ogromną radością i dużym zapałem uczestniczyli w zajęciach. Każdy z uczestników mógł rozwijać swoje zainteresowania, a przy odpowiednim ukierunkowaniu przez nauczyciela uzupełniać swoje „słabe” strony. Pokaz umiejętności i efektów realizowanych w trakcie nietypowych zajęć, łączących zabawę z nauką obserwowany był przez Rodziców. Mogli oni poznać uzdolnienia, nieznane zainteresowania i postępy własnych dzieci. Była to niezapomniana, pełna radości lekcja wnosząca wiele refleksji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

    

 

Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2010r o godz. 9:00 Mszą Św. w Kościele w Dębskiej Woli rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkole.