Uroczystości upamiętniające wrzesień 1939 roku z udziałem kombatantów II wojny światowej.

 

 

Akcja „Sprzątanie Świata 2007” poprzedzona pogadankami dotyczącymi szeroko pojętej ochrony środowiska.

 

 

Święto pieczonego ziemniaka – ogniska integracyjne.

 

 

Ślubowanie uczniów klasy I – dzień oczekiwany przez całą społeczność naszej szkoły.

 

 

Wyjazd całej szkoły na cmentarz w Brzezinach – złożenie kwiatów, zniczy i modlitwa nad grobem patrona Jakuba Szelesta

 

 

Wycieczki klas IV-VI do Warszawy i Krakowa w ramach projektu unijnego „Oblicza patriotyzmu – śladami Jakuba Szelesta.

 

 

Opłatek wigilijny  z udziałem władz samorządowych, rodziców i emerytowanych nauczycieli. Dyrekcja szkoły składa życzenia wszystkim obecnym.