Kalendarz roku szkolnego 2022/23

1 września 2022 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23–31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia–12 lutego 2023 r. (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) – Ferie zimowe

6 kwietnia–11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin ósmoklasisty:

W terminie głównym:

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

23 czerwca 2023 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca–31 sierpnia 2023 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, w roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole będzie 7 dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

1. 27.03.2023 r. – rekolekcje wielkopostne

2. 28.03.2023 r. – rekolekcje wielkopostne

3. 02.05.2023 r.

4. 23.05.2023 r. – egzamin ośmioklasisty

5. 24.05.2023 r. – egzamin ośmioklasisty

6. 25.05.2023 r. – egzamin ośmioklasisty

7. 09.06.2023 r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (zgodnie ze zgłaszanymi dla wychowawcy potrzebami rodziców).