Kadra pedagogiczna

 

mgr Monika Pabian – dyrektor, język polski

mgr Małgorzata Stawiarz – edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz

mgr Agnieszka Kędzior – edukacja wczesnoszkolna

mgr Waldemar Terech – edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Domagała – matematyka, informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Graczak – język polski

mgr Małgorzata Pacholec – geografia, historia, przyroda

mgr Leszek Więckowski – wychowanie fizyczne, technika

mgr Aleksandra Daszuta – chemia

mgr Agnieszka Todorowska – bilogia, język angielski

mgr Jolanta Ślusarczyk – religia

mgr Anna Piwowarska – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz, godziny wspomagania, pedagog szkolny, pedagog specjalny, geografia, historia

mgr Dorota Marcinkowska – wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka – wokal - zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki”

mgr Anna Rabiej – wychowanie przedszkolne, język angielski, zajęcia rewalidacyjne, logopedia

mgr Sylwia Ciszyńska – język niemiecki

mgr Dagmara Wojciechowska-Buśluk – wiedza o społeczeństwie, język polski, religia, wdż, historia

mgr Anna Bąk – wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe

mgr Ewa Gondek – wychowanie przedszkolne

mgr Urszula Młynarczyk – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Aleksandra Jasiorowska – język angielski, muzyka

mgr Magdalena Stachura – psycholog