Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli została założona w 1902 roku na podstawie orzeczenia organizacyjnego wydanego przez władze Królestwa Polskiego. Początkowo nauka odbywała się w domach mieszkańców wsi (u państwa Grudniów, Szewczyków, Zawadzkich, Kucharskich). Od 1931roku, dzięki staraniom Jakuba Szelesta, szkoła w Dębskiej Woli stała się szkołą II–go stopnia. W tym czasie, pod kierownictwem J. Szelesta wybudowano budynek pełniący funkcje szkoły i mieszkania dla nauczycieli – państwa Szelestów.

To tu podczas drugiej wojny światowej odbywało się tajne nauczanie. W 1945 roku na mocy Manifestu PKWN na cele szkolne przekazany został budynek dworski pana Grabowieckiego wraz z przyległym terenem. Od 1947r. szkoła mieści się w budynku podworskim.

Placówką kierowali kolejno: Jakub Szelest (1922-1947), Tadeusz Szczerba (01.08.1947-31.08.1955), Wacław Kopeć (01.09.1955-19.08.1975 [w tym czasie pełniąca obowiązki Janina Kopeć 30.08.1973-19.08.1975]), Teresa Piłat (20.08.1975-31.01.1978), Krystyna Szewczyk (01.02.1978-31.08.1990), Irena Bisaga (01.09.1990-nadal).

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli mieści się w malowniczo zlokalizowanym budynku, który stanowi połączenie dwóch stylów przedwojennego i nowoczesnego. Podobnie jej duch łączy w sobie elementy tradycji i nowoczesności. W miarę zwiększania się liczby uczniów zajęcia odbywały się również w wybudowanym czynem społecznym przyszkolnym baraku i byłej "agronomówce". W 1993r. powstał społeczny komitet rozbudowy szkoły. Właściwe działania związane z budową nowego skrzydła i sali gimnastycznej rozpoczęły się w 1995r., kiedy komitet się reaktywował, a jego przewodniczącym został Fryderyk Szewczyk. Za pieniądze zebrane od mieszkańców Dębskiej woli, Zbrzy i Kawczyna zakupiono projekt rozbudowy nowej części szkoły. Społecznie wykopano fundament i wykonano stan zerowy. Sfinansowano również projekt sali gimnastycznej. Dalsze prace nad rozbudową przejął urząd Gminy w Morawicy, który również wyposażył obiekt. W czasie rozbudowy trwał kapitalny remont starej części budynku.

Z inicjatywy Pani Dyrektor Ireny Bisagi dokonano rozbudowy szkoły o cztery klasy lekcyjne i salę gimnastyczną, a także wyremontowano starą część obiektu. 1.09.2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej i dobudowanej części szkoły.

    

Msza Święta rozpoczynająca uroczystości na sali gimnastycznej.

Honorowi goście – od prawej: Kurator Oświaty Andrzej Sygut, wojewoda Wojciech Lubawski.

Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku – pierwszy mecz Radni gm. Morawica – Księża naszego dekanatu.

Od dnia 5.06.2004 nasza szkoła nosi z dumą imię wspaniałego nauczyciela i wychowawcy, wielkiego patrioty Jakuba Szelesta. Fragmenty uroczystości nadania szkole imienia – przekazanie sztandaru uczniom i poniżej odsłonięcie tablicy.

  

Obecnie szkoła obejmuje swoim obwodem następujące miejscowości: Dębska Wola, Zbrza, Kawczyn, Chmielowice, Obice, Drochów Górny, Drochów Dolny, Chałupki. W szkole działają liczne przedmiotowe koła zainteresowań, klub wiewiórka, koło PCK i zespoły artystyczne: zespól taneczny „Feniks” i zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki”. Istniejący od 2000 roku zespół „Małe Wolanecki” odnosi ogromne sukcesy w przeglądach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki”

 

Zespół taneczny „Feniks”