Na tropie lokalnej historii w Archiwum Państwowym w Kielcach. Realizujemy projekt „Szlakiem krzyży pancernych. Bitwa i dziedzictwo gminy Morawica”