Jubileusz 20-lecia nadania SP w Dębskiej Woli imienia Jakuba Szelesta