Od 1990 roku funkcje dyrektora szkoły pełni mgr Irena Bisaga. Z jej inicjatywy dokonano rozbudowy szkoły o cztery klasy lekcyjne i salę gimnastyczną, a także wyremontowano starą część obiektu oraz 5.06.2004r. nadano imię szkole lokalnego bohatera, nauczyciela i wielkiego społecznika Jakuba Szelesta. Pani dyrektor dba nie tylko o piękny wygląd naszej placówki, ale przede wszystkim stara się tworzyć szkole atmosferę przyjazną dzieciom. Z pomysłu pani dyrektor stworzone zostały szkolne zespoły i koła zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

„Wychowujemy młodzież w szacunku dla osiągnięć jej przodków, dążymy również do poznania zdobyczy cywilizacyjnych. Dzięki właściwej postawie grona pedagogicznego wspaniałej współpracy z rodzicami, mieszkańcami i samorządem terytorialnym uczniowie mają godne warunki do nauki.

W szkole panuje rodzinna  i  przyjazna dzieciom atmosfera. Służąc własnym przykładem staramy się  realizować ideały wychowawcze naszego patrona Jakuba Szelesta”.