Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli od 1 września 2023 r. pełni p. mgr Monika Pabian.