„Zdrowe Dzieci” – projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia

Nasze przedszkole przystępuje do udziału w projekcie Ministerstwa Zdrowia pod hasłem „Zdrowe Dzieci”, którego głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w przedszkolu oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Główne działania w projekcie obejmują warsztaty i szkolenia organizowane oraz prowadzone dla uczestników projektu. Podczas warsztatów dzieci poznają zasady zdrowego żywienia. Projekt przewiduje również działania skierowane do rodziców (szkolenia z ekspertami dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych, wyzwań i „trudności” jedzeniowych, ciekawostek i sposobów na zmianę).

Projekt profilaktyczno-wychowawczy „Young Power! Młodzi mają moc!”

Autorski program Young Power! Młodzi mają moc! realizowany w klasie ósmej to odpowiedź na potrzeby współczesnej młodzieży, która często przeżywa poważny kryzys autorytetów, doświadcza buntu wobec utartych norm i schematów. Projekt przeznaczony jest równocześnie dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia.

Young Power! Młodzi mają moc! zakłada aktywną pracę uczniów poprzez dyskusję sterowaną, trening umiejętności społecznych, elementy lekcji odwróconej oraz warsztaty artystyczne, które rozwijają zainteresowania współczesnej młodzieży.

Celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych, odpowiedzialności, umiejętności komunikowania się bez przemocy, uświadomienie znaczenia autorytetów w życiu człowieka. Uczniowie będą mieli możliwość poznania korzyści płynących z rozwijania własnych pasji i zainteresowań, poznamy fascynujących ludzi i nakręcimy teledysk do utworu Hejter.

Projekt jest inspirowany książką Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat J.Sucheckiej, a także długimi rozmowami z naszymi uczniami. Cytując fragment wspomnianej lektury mamy wielkie przekonanie, że aby robić fajne rzeczy, nie trzeba czekać, aż się dorośnie.

Koordynatorki projektu: pedagog szkolny Anna Piwowarska i wychowawca klasy ósmej Dagmara Wojciechowska- Buśluk.

Szkolny projekt „Drogowskazy. W książkach nasze wartości”

 Drogowskazy. W książkach nasze wartości to projekt promujący czytelnictwo, patriotyzm, a także pamięć o lokalnej historii, szacunek dla autorytetów. Podczas projektu podejmiemy działania, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom ważne wartości, które nigdy nie powinny zostać zapomniane. Postaramy się niesztampowo przypomnieć czytelnikom etyczne drogowskazy, które towarzyszyły patronowi szkoły Jakubowi Szelestowi. Zakładając gazetkę Kurier Szelesta przeprowadzimy wywiad z patronem szkoły. Odpowiemy m.in. na niełatwe pytania: Czym dla współczesnej młodzieży jest patriotyzm? Gdzie szukać dziś autorytetów? Wykorzystamy TIK i elementy grywalizacji wirtualne escape roomy jako skuteczne narzędzia do promowania historii naszego kraju. Przeprowadzimy akcję głośnego czytania w szkole promując tym samym wartościową literaturę. Wdrożymy Bookcrossing, który polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie na plakat, którego tematem będzie ulubiona książka i ważne wartości, które są w niej przedstawione. Podsumowaniem projektu będzie szkolna wystawa Ale historia! Mój region. Moja Ojczyzna oraz film promujący czytelnictwo Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki! Koordynatorzy projektu: Anna Piwowarska i Małgorzata Stawiarz.

Projekt Drogowskazy. W książkach nasze wartości przeprowadzony zostanie ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt Krokus

Projekt Krokus zainicjowany został przez Holocaust Education Trust Ireland. Polskim koordynatorem projektu jest Żydowskie Muzeum Galicja. Krokus. Celem projektu Krokus jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z dyskryminacji, uprzedzeń, fanatyzmu, nietolerancji, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. Symbolem projektu są żółte krokusy sadzone przez uczniów. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Koordynator projektu: M. Graczak, M. Pacholec, W. Domagała.

Europejski Uniwersytet Latający

Europejski Uniwersytet Latający Europejski Uniwersytet Latający

EUL to ogólnopolska akcja edukacyjna, skierowana do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Realizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną orz zwiększenie wiedzy na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Szkolnym koordynatorem programu jest p. M. Graczak.