„Przyjaciele Zippiego

 

 

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Projekt realizuje klasa II z wych. p. A. Kędzior. Koordynatorem działań jest p. M. Graczak.

 

Projekt Krokus

 

 

Projekt Krokus zainicjowany został przez Holocaust Education Trust Ireland. Polskim koordynatorem projektu jest Żydowskie Muzeum Galicja. Krokus. Celem projektu Krokus jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z dyskryminacji, uprzedzeń, fanatyzmu, nietolerancji, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. Symbolem projektu są żółte krokusy sadzone przez uczniów. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Koordynator projektu: M. Graczak, M. Pacholec, W. Domagała.

 

Projekt StoryLab – laboratorium opowieści w klasie V

 

 

„StoryLab” to autorski projekt edukacyjny, który koncentruje się na rozwijaniu umiejętności tworzenia opowieści z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem.

Główne cele projektu:

1. Promowanie kreatywności i wyobraźni poprzez zachęcanie uczestników do tworzenia własnych opowieści oraz wspólne rozwijanie projektów, co sprzyja rozwojowi wyobraźni.

2. Wspieranie umiejętności pracy w grupie poprzez wymianę pomysłów, współtworzenie projektów oraz budowanie relacji zespołowych.

3. Kształtowanie umiejętności tworzenia treści cyfrowych, w tym blogów i podcastów.

4. Budowanie wspólnoty literackiej i kultury czytelniczej w szkole poprzez wspólne tworzenie książki zawierającej opowieści uczniów.

Działania projektowe, z którymi zmierzą się uczniowie klasy piątej to:

Warsztaty z elementami storytellingu: Organizacja cyklu warsztatów, podczas których uczniowie będą uczyć się technik twórczego pisania. Wszystko to w oparciu o aktywne metody pracy: karty i kostki opowieści, stolikowe gry storytellingowe, storyboarding (przygotowanie ilustracji lub graficznych reprezentacji kluczowych momentów opowieści na planszach, co pomaga w zrozumieniu struktury narracji).

Tworzenie audiobooków: Zachęcanie uczniów do nagrywania audiobooków swoich opowieści, co pozwoli na rozwijanie ich umiejętności prezentacji i wyrażania siebie.

Tworzenie książki: Zachęcanie uczniów do wspólnego tworzenia książki zawierającej ich opowieści (lub jedną opowieść utworzoną podczas warsztatów). Książka będzie wydana i udostępniona w bibliotece szkolnej.

Kształtowanie kompetencji cyfrowych: zakładanie bloga, nagrywanie podcastów, obróbka cyfrowa i montaż krótkiego filmu. Wszystko po to, aby utrwalać opowieści uczniów oraz aktywizować ich do twórczej pracy.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Anna Piwowarska.

 

Nasza placówka w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”

 

 

 

Autorski projekt edukacyjny „Emocje w pastelach”

 

 

Celem projektu „Emocje w Pastelach” jest rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych u najmłodszych dzieci. Poprzez kreatywne i terapeutyczne zajęcia, dzieci będą miały okazję zgłębiać swoje emocje, zdobywać umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych, a także budować zdrowe relacje społeczne.

Cele szczegółowe projektu:

1. Wspieranie rozwoju empatii i umiejętności rozumienia uczuć innych.

2. Uczenie dzieci wyrażania swoich emocji w sposób konstruktywny i bez przemocy.

3. Zwiększenie samoświadomości emocjonalnej dzieci.

4. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania i dzielenia się emocjami.

5. Zachęcanie do kreatywnego wyrażania uczuć poprzez sztukę i wyrażanie siebie w twórczy sposób.

Metody pracy:

Projekt opiera się na kreatywnych i interaktywnych zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego i specjalnego – p. Annę Piwowarską i psychologa – p. M Stachurę. Wykorzystane zostaną autorskie materiały, takie jak bajki terapeutyczne i malowanki, aby pomóc dzieciom zrozumieć i wyrazić swoje emocje w sposób dostosowany do ich wieku i potrzeb. Malowanie pastelami stanie się narzędziem do terapeutycznego wyrażania uczuć. Po sesjach malowania dzieci będą miały czas na dyskusje i rozmowy na temat swoich obrazów oraz emocji, jakie reprezentują. Pedagog i psycholog będą wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności wyrażania i rozumienia swoich uczuć. Projekt „Emocje w Pastelach” zakłada elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieci. Grupa uczestników będzie miała często wpływ na rozwijające się tematy zajęć oraz na kreację bohatera bajki terapeutycznej. To oznacza, że treści i działania projektu będą dostosowywane do bieżących potrzeb i zainteresowań dzieci, co pozwoli im lepiej zrozumieć i radzić sobie ze swoimi emocjami.