Ogłoszenie

 

1. Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i CKE) – informacje dla zdającego i jego rodzica – kliknij tutaj, aby pobrać – plik pdf

 

2. Logowanie do szkół ponadpodstawowych

Od poniedziałku tj. 15 czerwca 2020r. udostępniony będzie system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Kielcach. Od godz. 8:00 uczeń będzie miał możliwość wypełnienia elektronicznego wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej szkoły I stopnia.

Ze względu na szybkość działania twórcy systemu zalecają korzystanie z przeglądarek: Google Chrome lub Firefox

Link do strony z logowaniem: https://kielce.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

 

Szanowni Państwo!

 

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca 2020r. Dla uczniów, którzy nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym wyznaczono termin dodatkowy, 7-9 lipca 2020r. Wyniki i zaświadczenia uczniowie otrzymają do 31 lipca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Irena Bisaga

 

Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do klas i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Morawica odbywać się może z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Aby dokonać zgłoszenia dziecka prosimy wysyłać skany karty/deklaracji i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres: szkola@spdebskawola.pl

Dokumenty można też składać w siedzibie szkoły/przedszkola tylko i wyłącznie w wyznaczonej do tego skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu głównym w budynku.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu placówka będzie przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu w/w zaświadczeń.