Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa (kliknij tutaj, aby otworzyć Procedury Bezpieczeństwa – plik pdf) obowiązującymi w naszej szkole w okresie epidemii Covid-19.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020r. dotyczące modyfikacji planu lekcji oraz o czasie trwania godziny lekcyjnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kliknij tutaj, aby przeczytać rozporządzenie).

 

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I – III

 

Zgodnie z zapowiedzią MEiN 18 stycznia 2021r. (poniedziałek) uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia będą się odbywać w wyznaczonych salach według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć, z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Klasa I – nauka w swojej sali – wejście tylne – bez zmian.

Klasa II – nauka w klasie nad salą gimnastyczną – wejście przez patio.

Klasa III – nauka w sali klasy VI – wejście główne.

 

Dowóz – według harmonogramu dotychczasowego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli

Irena Bisaga

 

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych kliknij tutaj, aby otworzyć wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych