Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych – 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe – 27 stycznia9 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty21, 22, 23 kwietnia 2020r. (wtorek, środa, czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych – 26 czerwca 2020r.

Wakacje27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych*

1. 31.10.2019r.

2. 30.03.2020r. – rekolekcje

3. 31.03.2020r. rekolekcje

4. 21.04.2020r. egzamin ośmioklasisty

5. 22.04.2020r. egzamin ośmioklasisty

6. 23.04.2020r. egzamin ośmioklasisty

7. 12.06.2020r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (zgodnie ze zgłaszanymi dla wychowawcy potrzebami rodziców).

 

*Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.