Kalendarz roku szkolnego 2021/22

 

1 września 2021r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2021r. – Zimowa przerwa świąteczna

17-30 stycznia 2022r. – Ferie zimowe (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

14-19 kwietnia 2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty – Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

24 czerwca 2022r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. – Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych*

 

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (zgodnie ze zgłaszanymi dla wychowawcy potrzebami rodziców).

 

*Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.