Kadra pedagogiczna

 

mgr Irena Bisaga - dyrektor, bibliotekarz

mgr Małgorzata Stawiarz - edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz

mgr Agnieszka Kędzior - edukacja wczesnoszkolna

mgr Waldemar Terech - edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Domagała - matematyka, informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Graczak - język polski

mgr Małgorzata Pacholec - geografia, historia, przyroda

mgr Leszek Więckowski - wychowanie fizyczne

mgr Paulina Bielecka - chemia

mgr Agnieszka Todorowska - biologia, język angielski

Ks. Henryk Terpiński - religia, religia - wychowanie patriotyczno-religijne

mgr Jolanta Ślusarczyk - religia

mgr Anna Piwowarska - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz, godziny wspomagania

mgr Dorota Marcinkowska - wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka – wokal - zespół folklorystyczny „Małe Wolanecki”

mgr Anna Rabiej - wychowanie przedszkolne, język angielski

mgr Sylwia Ciszyńska - język niemiecki, muzyka - taniec

mgr Dagmara Wojciechowska-Buśluk - wiedza o społeczeństwie, język polski, religia, wdż 

mgr Anna Bąk - wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, godziny wspomagania, doradztwo zawodowe

mgr Ewa Gondek - wychowanie przedszkolne  

mgr Urszula Młynarczyk - matematyka, informatyka

mgr Aleksandra Jasiorowska - język angielski, muzyka

mgr Natalia Zugaj - język niemiecki