Innowacja programowo-metodyczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Uczniowie z klas I-III naszej szkoły wezmą udział w projekcie czytelniczym „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, który ma zasięg międzynarodowy. Wprowadzana w roku szkolnym 2020/21 innowacja czytelnicza opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Celem innowacji jest:

* rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

* rozwijanie aktywności czytelniczej,

* doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

* zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

* integracja zespołu klasowego,

* współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

* wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna). Projekt będzie zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

 

Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych

Nasza szkoła uczestniczy w kolejnym międzynarodowym projekcie pod tytułem:

Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych.

Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.

Akronim: shareEU

Program EUROPA DLA OBYWATELI.

KOMPONENT 1: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY

Cele i zadania projektu:

Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii, jej historii i różnorodności.

Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.

Upamiętnienie głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 15 lat rozszerzenia UE na Europę Środkową i Wschodnią.

Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywatelskie w reżimach totalitarnych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. M. Graczak, która będzie realizowała projekt z klasą VIIIb.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl/ - kliknij tutaj, aby otworzyć link

„TO(działa)MY!” – projekt edukacyjno-społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska

Nasz szkoła w roku szkolnym 2020/2021 weźmie udział w projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY”, który jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy on dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące.

Cele projektu:

* kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,

* zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,

* budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją.

W projekcie wezmą udział uczniowie z klas VI-VIII, szkolnym koordynatorem projektu jest p. D. Wojciechowska-Buśluk.

Dodatkowe informacje oraz film na temat projektu są dostępne na stronach:

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/to-dziala-my

https://youtu.be/bVDefrUQi9w

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu realizujemy Międzynarodowy Projekt Czytelniczy – „Magiczna Moc Bajek.