Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

 

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia.

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

Wraca kształcenie praktyczne.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Materiały:

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Nowelizacja rozporządzenia 30b – uzasadnienie – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

 

Andrzejkowa zabawa w przedszkolu

 

Młodsze i starsze przedszkolaki świetnie się bawiły podczas zabawy andrzejkowej. Wesołe, tańce, konkursy i zabawy wywoływały szerokie uśmiechy na ich buziach. Dzieci zjadły też pyszny poczęstunek zapewniony przez Rodziców. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tej wesołej zabawy.

 

 

Klasa VIII b realizuje projekt #shareEU

 

Celem projektu jest przede wszystkim przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii, jej historii i różnorodności. Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jedynego w swoim rodzaju partnerstwa gospodarczego i politycznego między 27 krajami europejskimi jakim jest Unia Europejska, uczniowie klasy VIII b skorzystali podczas godziny wychowawczej z kącika edukacyjnego na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/poland/home_pl.

Strona ta zawiera gry, informacje o konkursach oraz interaktywne ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawierają one wiele ciekawych informacji na temat UE. Z materiałów można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu. Strona zawiera też informacje o studiach i wolontariacie za granicą.

Taka wiedza z pewnością przyda się uczniom realizującym projekt #shareEU w realizacji głównego zadania projektowego: w najbliższej okolicy, na terenie naszej gminy odnajdziemy i sfotografujemy inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Od 2004r. w Polsce dofinansowanie uzyskało około 200 tys. projektów, które znacząco podniosły jakość życia Polaków, przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury, edukacji i wielu innych dziedzin. Więcej na temat projektu #shareEU można znaleźć tutaj:

https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl – kliknij tutaj, aby otworzyć link

 

 

Dzień Pluszowego Misia

 

25 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Pluszowego Misia. Dzieci wysłuchały historii powstania tej lubianej przez wszystkich maskotki, opowiedziały o swoich ukochanych misiach, śpiewały misiowe piosenki, kolorowały misie oraz pozowały w misiowej foto – budce do wesołych zdjęć.

 

 

Sukces zespołu „Małe Wolanecki”

 

23 listopada br. szkolny zespół „Małe Wolanecki” zajął zaszczytne 2 miejsce w konkursie Dziecięca Estrada Folkloru zorganizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

 

 

Jesień w kadrze klasy 8b

 

Uczniowie klasy 8b w ramach godziny wychowawczej wykonywali fotografie jesieni. Zadaniem uczniów było przygotowanie zdjęć krajobrazu lub detalu jesiennego. Wśród prac dominują te prezentujące złotą polską jesień, ale nie zabrakło również deszczowych ujęć. Oto najciekawsze z nich, wszystkie zdjęcia można obejrzeć w krótkiej animacji zamieszczonej poniżej.

 

 

 

Certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki Z Rakiem

 

Nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM za rok szkolny 2019/2020. Program Szkoły Promującej Europejski Kodeks Walki z Rakiem realizowaliśmy w minionym roku szkolnym podczas ZDROWYCH DNI, czyli dni bez słodyczy, słodkich napojów, niezdrowych przekąsek, z długą przerwą na świeżym powietrzu. Ponadto szkolny koordynator programu Dagmara Wojciechowska-Buśluk przeprowadziła spotkanie informacyjne dla rodziców na temat zdrowego trybu życia. Również nauczyciele i wychowawcy organizowali różne zajęcia, konkursy, pogadanki oraz wspólnie z uczniami analizowali treść komiksu „Kodeks Zdrowego Życia”.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać: CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM

 

Kliknij tutaj, aby pobrać: komiks dla dzieci pt. „Kodeks Zdrowego życia”

 

Kliknij tutaj, aby pobrać: komiks dla młodzieży pt. „Kodeks Zdrowego życia”

 

Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.

W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

 

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom – kliknij tutaj, aby otworzyć dyplom

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

„Niepodległa do hymnu”

 

11 listopada w Święto Niepodległości o godzinie 12.00 harcerze z 1 DH w Dębskiej Woli spotkali się na wirtualnej zbiórce, aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Podobnie jak Polacy w całym kraju wspólnie zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Udziałem w akcji wpisaliśmy się w działania Hufca Kielce-Powiat.

 

 

Do hymnu…

 

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” i 10 listopada o godz. 11.11 odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. Ze względu na ograniczenia wynikajace ze stanu epidemii klasy I-VIII zaśpiewały hymn „online”, natomiast przedszkole i klasa 0 w swojej grupie.

 

PRZEDSZKOLE I KLASA 0

 

 

 

 

KLASA I

 

 

KLASA II

 

 

 

KLASA IV

 

 

KLASA V

 

 

KLASA VI

 

 

Klasa VII

 

 

KLASA VIIIA

 

 

KLASA VIIIB

 

 

Konkurs recytatorski „Dla Ciebie, Polsko!”

 

Z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się konkurs recytatorski dla klas IV-VIII pod hasłem „Dla Ciebie, Polsko!”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i nagraniu recytacji wiersza o treści patriotycznej. Na konkurs nadesłano dziewięć filmów z recytacjami utworów patriotycznych. Wśród uczestników konkursu prym wiodła klasa czwarta, która zgłosiła największą ilość prac.

I miejsce w konkursie recytatorskim „Dla Ciebie, Polsko!” zajęli następujący uczniowie:

Agata Siekiera – klasa VII, Kacper Cieślikiewicz – klasa IV, Mateusz Dudek – klasa IV, Martyna Mrozicka – klasa IV.

II miejsce:

Marcelina Gawior – klasa IV, Jakub Siekiera – klasa IV, Bartłomiej Wojciechowski – klasa IV, Jakub Wojciechowski – klasa IV.

Wyróżnienie:

Antoni Bukowski – klasa IV.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałej patriotycznej postawy, talentu i zaangażowania.

Organizatorki: Małgorzata Graczak, Małgorzata Pacholec.

 

   

 

   

 

  

 

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

 

11 listopada br. będziemy obchodzić 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Drogę Polaków do wolnej Polski przedstawia prezentacja pt. „Droga Polaków do niepodległości”, na którą serdecznie zapraszam.

Kliknij tutaj, aby otworzyć prezentację pt. „Droga Polaków do niepodległości”

Małgorzata Pacholec