Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

 

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

 

 

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 

* Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 

* Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

* Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

 

* Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.

* Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.

* Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

* Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym. 

 

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

 

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

 

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Materiały:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporzadzenie_z_art_30b_(COVID-19).pdf         0.32MB

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021.pdf              0.59MB

 

Innowacja pedagogiczna „Historia jak żywa. Badacze regionu”

 

Inspiracją do powstania projektu stała się barwna historia naszego regionu, bliskość obiektów architektonicznych o ciekawej przeszłości, bogactwo lokalnej kultury  i folkloru, który wyróżnia Dębską Wolę na tle gminy Morawica. To wszystko stanie się przedmiotem badań dla klasy siódmej. Uczniowie poprzez wywiad, sięganie do różnych źródeł historycznych, dokumentację fotograficzną zbadają przeszłość regionu, który zamieszkują. Wszystkie artefakty odnalezione przez badaczy regionu z klasy siódmej zostaną zamieszczone w filmie, który będzie podsumowaniem projektu. Poprzez działania projektowe uczniowie będą mogli wcielić się w rolę: dziennikarza, tropiciela śladów historycznych, grafika komputerowego, reżysera. Innowacyjność projektu :Historia jak żywa. Badacze regionu” polega na powiązaniu treści historycznych z nowoczesną technologią. Istotną częścią projektu będzie bowiem wdrażanie uczniów do projektowania graficznego, budowanie świadomości wizualnej dzięki kreatywnym i przyjaznym dla edukacji rozwiązaniom, które oferuje Canva dla oświaty.

Projekt „Historia jak żywa. Badacze regionu” jest zgodny z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

- bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

- działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Innowacja będzie koordynowana przez Annę Piwowarską i Dorotę Marcinkowską. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem w formie plakatu oraz krótkiego filmu, który jest zaproszeniem do wspaniałej przygody, jakim może stać się odkrywanie śladów przeszłości Dębskiej Woli i jej najbliższej okolicy.

 

 

Link do filmowego zaproszenia do projektu – kliknij tutaj, aby otworzyć

 

Sukcesy naszych uczennic w zapasach kobiet

 

W dniach 30.04-01.05.2021 Dzierżoniów II Puchar Polski Kadetek – uczennica kl. VIIIb Julia Bukowska zajęła V miejsce w kat. 46kg.

03.05.2021 – w Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego i zarazem I Turnieju Ziemi Chęcińskiej uczennica kl. VIIIb – Wiktoria Szewczyk zajęła III miejsce w kat. 66kg. Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

1 DH z Dębskiej Woli na zajęciach o Japonii

 

23 kwietnia harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej w Dębskiej Woli oraz jej sympatycy wzięli udział w zajęciach online na komunikatorze Zoom zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Zajęcia pn. „Japonia dla dociekliwych” poprowadziła Joanna Kwiecień, instruktorka świetlic w Barczy i Dolinie Marczakowej. Wspólnie czytaliśmy „Tokio” Taro Miura i fragmenty „Banzai”, z którego dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat „kraju wschodzącego słońca”. Używając japońskich „liter” napisaliśmy nazwę tego kraju, nauczyliśmy się kilku japońskich zwrotów. Rozmawialiśmy o święcie hanami, origami, sztuce parzenia herbaty, Samurajach, jujitsu i tradycyjnym stroju japońskim – kimono.

 

 

Zajęcia online „Lot w kosmos”

 

26 kwietnia w ramach dalszej współpracy naszej szkoły z Centrum Nauki i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach uczniowie klas V i VI wraz z p. Dyrektor Ireną Bisagą oraz wychowawcami p. Urszulą Młynarczyk i p. Dagmarą Wojciechowską-Buśluk wzięli udział w zdalnej lekcji pn. „Lot w kosmos”. Zajęcia poprowadziła Kinga Kruk, instruktorka świetlicy w Dąbrowie. Podczas zajęć poznaliśmy przestrzeń kosmiczną, przyjrzeliśmy się bliżej planetom, które wchodzą w skład układu słonecznego oraz dowiedzieliśmy się, co symbolizują i oznaczają poszczególne konfiguracje gwiezdne widoczne na niebie. Nie zabrakło też informacji o wyprawach człowieka w kosmos i o tym, jakie zwierzęta wzięły w nich udział.

 

 

Święto Konstytucji 3 maja w przedszkolu

 

30 kwietnia obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 maja. Zaśpiewaliśmy hymn oraz powiedzieliśmy wiersze. Zapraszamy do obejrzenia występów grupy młodszej i starszej.

 

 

 

 

Konstytucja 3 Maja

 

Na posiedzeniu Sejmu w dn. 27 listopada 2021 roku posłowie postanowili uczcić 230. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ustanawiając rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.” – oświadczono.

 

3 maja1791 roku w Warszawie sejm Rzeczypospolitej przyjął Ustawę rządową, zwaną jako Konstytucja 3 maja.

 

Dokument ten regulujący podstawowe zasady ustroju państwa, uważany jest za drugą konstytucję w historii świata (po amerykańskiej, uchwalonej 4 lata wcześniej) i pierwszą w dziejach Europy (4 miesiące przed francuską). Przeforsowanie ustawy było kulminacją reformatorskiej działalności Sejmu Czteroletniego (Wielkiego), obradującego w latach: 1788-1792.

 

Konstytucję opracowywało wiele osób, wśród nich sam król Stanisław August Poniatowski i najwybitniejsi reformatorzy Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.

 

Przyjęty dokument czynił Rzeczpospolitą dziedziczną monarchią konstytucyjną. Zniesiono główne fundamenty dawnego ustroju: wolną elekcję, liberum veto, konfederacje. Władzę, po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, miał przejąć władca z dynastii (saskiej) Wettynów. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy, w skład której wchodziła władza ustawodawcza sprawowana przez dwuizbowy Sejm, składający się z senatu i izby poselskiej. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, składającą się z prymasa i pięciu ministrów mianowanych przez króla. Ponadto Konstytucja 3 maja zapowiadała reorganizację władzy sądowniczej. Sądy miały być całkowicie niezależne od dwóch pozostałych władz.

 

Chłopom obiecano opiekę państwa, a mieszczan zapewniono, że zostaną wprowadzone w życie wcześniejsze decyzje Sejmu Czteroletniego, zapowiadające dostęp do urzędów, prawo nabywania dóbr ziemskich i gwarancje nietykalności bez wyroku.

 

Aby czuwać nad bezpieczeństwem państwa wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy oraz ustanowiono podatki 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa.

 

Postanowienia ustawy majowej centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań.

 

Mimo, że Konstytucja 3 maja nie zdążyła wejść w życie, a jej uchwalenie faktycznie przyspieszyło upadek Rzeczypospolitej, akt ten okazał się jednym z najważniejszych w polskiej historii.

 

Małgorzata Pacholec

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku.

 

Flaga jest – obok godła – naszym najważniejszym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.

 

Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie 2 maja w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

 

 

„Polska – moja ojczyzna”

 

Klasa 2 wraz z wychowawcą – Agnieszką Kędzior – zapraszają do obejrzenia filmu „Polska – moja ojczyzna”, nagranego w ramach projektu „Mali artyści” z okazji majowych świąt. Uczniowie sami wybierali wiersze i piosenki, zaprezentowane w filmie. Niech wprowadzą Was w nastrój świętowania i odpoczynku.

Pozdrawiamy całą społeczność szkolną.

 

 

Akcja „Żonkile” – współpraca biblioteki szkolnej oraz świetlicy z muzeum POLIN

 

Biblioteka szkolna oraz świetlica włączyły się do akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Dzięki współpracy z muzeum POLIN – dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę zawierającą pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Zostały one dostosowane do wieku uczniów. Wyjątkowe premiery filmowe i literackie na kanale Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN udostępniliśmy dla każdego zespołu w Teams. Chętni uczniowie wsparli wirtualnie akcję pamięci o wydarzeniach powstania w getcie warszawskim żonkilem. Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica wybuchu powstania. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, co roku składał w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów bukiet żonkili.

 

 

 

Świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książek oraz Praw Autorskich w szkole oraz w przedszkolu

 

23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. W tym roku ze względów pandemicznych większość czytelników naszej szkolnej biblioteki mogło świętować to wspaniałe święto wirtualnie. Zabawa przygotowana dla drogich czytelników – interaktywna grafika w genially pozwoliła w ciekawy sposób zapoznać się z historią Dnia Książek. Świętowaliśmy również na naszym fanpage bibliotecznym – tam przygotowaliśmy plakat promujący to wspaniałe święto.

W przedszkolu również obchodziliśmy Dzień Książki – Pani Ania Piwowarska ze Szkolnej Biblioteki przeczytała nam książkę o Muminkach – za co bardzo dziękujemy. Rozmawialiśmy również o ulubionych książeczkach i o tym, że trzeba je szanować i o nie dbać. Przedszkolaki malowały farbami ilustrację do książki o Muminkach. Dzieci najbardziej polubiły Małą Mi oraz Muminka.

Zachęcamy wszystkich do czytania książek, to wspaniałe zajęcie rozwijające wyobraźnię.

 

 

Dzień Ziemi w przedszkolu

 

22 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Ziemi. Nauczyliśmy się jak segregować odpady by można było je przetworzyć i stworzyć z nich całkiem nowe rzeczy.

 

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi

 

To wyjątkowe święto, które obchodzimy 22 kwietnia  ma uświadamiać nam, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jego nadrzędnym celem jest promowanie postaw ekologicznych  w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety. Jest to także czas żeby pochylić się nad losem naszej planety i nagłośnić globalne problemy. To także dobry czas na zastanowienie czy nasze codzienne nawyki są przyjazne dla środowiska i co możemy w nich poprawić.

Jak dbać o naszą planetę?

1. Jedzmy mniej mięsa i mięsnych wyrobów. Masowe hodowle zwierząt przeznaczonych na ubój bardzo obciążają przyrodę naszej planety.

2. Kiedy tylko możemy, zamiast z samochodu korzystajmy z roweru lub poruszajmy się pieszo.

3. Przekazujmy używane, a niepotrzebne rzeczy innym. Mogą to być ubrania lub zabawki. Naprawiajmy zamiast wyrzucać. Twórzmy zamiast kupować.

4.Nośmy na zakupy własne pudełka i torby. Prośmy o niepakowanie zakupów internetowych w torebki foliowe. I oczywiście: starannie segregujmy śmieci.

5. Zakręcajmy kran podczas mycia zębów czy namydlania się pod prysznicem.

6. Sadźmy drzewa – ich liście oczyszczają powietrze, produkują tlen i zapewniają odpowiednią wilgotność. W upalne dni obniżają i stabilizują temperaturę powietrza.

Planeta to nasz skarb!

 

 

 

Pożegnanie Sz. P. Cecylii Korban

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Sz. P. Cecylii Korban – wspaniałej poetki, twórczyni ludowej, gawędziarki, pieśniarki i wikliniarki z Nidy. Była wielką przyjaciółką naszej szkoły. Wskazówki udzielane przez nią naszemu zespołowi folklorystycznemu były bezcenne. Pieśń skomponowana i napisana przez Sz. P. Panią Cecylię znalazła się w  repertuarze Małych Wolanecek. Rękodzieło – kosze, wazony z wikliny przekazane przez artystkę zawsze będą nam ją przypominać. Zapamiętamy, jak wspaniałą, ciepłą osobą była Pani Cecylia, z jakim humorem mówiła o sobie i swoich wierszach. Niezwykła twórczość ludowa Śp. Cecylii Korban pozostanie z nami na zawsze. Przejmujące słowa z jej wiersza „Pożegnanie” stały się smutną rzeczywistością.

„Żegnajcie, żegnajcie drogie koleżanki

Z wami pozostawiam te moje piosenki

Śpiewajcie, gadajcie, niech Wam przypomina

Była zawsze z Wami, teraz już jej nie ma…”

My również żegnamy. Dziękujemy! Zapraszamy do obejrzenia wspomnienia, które jest naszym podziękowaniem dla naszej serdecznej przyjaciółki Śp. Cecylii Korban.

 

Kliknij tutaj, aby obejrzeć wspomnienie o Śp. Cecylii Korban

 

„Ortografia na wesoło”

 

Klasa 2 pod kierunkiem p. Agnieszki Kędzior zrealizowała kolejny moduł klasowego projektu „Mali artyści”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu – „Ortografia na wesoło”.

 

 

„Witaj majowa Jutrzenko”

 

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w następujących konkursach:

 

- Konkurs na plakat „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – plakat powinien być wykonany w dowolnym formacie, techniką plastyczną – farby plakatowe, akwarele, kredki świecowe, pastele lub wycinanka, wydzieranka. Plakat może być też wykonany w programie komputerowym (np. Paint). Na plakacie powinna znaleźć się flaga Polski lub biało-czerwony motyw.

 

- Konkurs recytatorski „Dzień 3 Maja w poezji” – przygotuj recytację dowolnego wiersza (wykaz wierszy poniżej) i nagraj filmik, a następnie prześlij na adres gosialec@vp.pl

Wykaz wierszy:

1. „Posłuchajcie” – kliknij tutaj, aby pobrać wiersz

2. „Dniu trzeci maja” – kliknij tutaj, aby pobrać wiersz

3. „Rocznica” – kliknij tutaj, aby pobrać wiersz

4. „Przystroiły się wiosennym kwieciem” – kliknij tutaj, aby pobrać wiersz

5. „Trzeci Maj” – kliknij tutaj, aby pobrać wiersz

 

- Konkurs na prezentację multimedialną nt. „Jak powstała Konstytucja 3 Maja” – prezentację należy wykonać w programie Power Point. Na maksymalnie 10 slajdach powinny znaleźć się informacje: przyczyny uchwalenia konstytucji, data uchwalenia, panujący monarcha, najważniejsze postanowienia konstytucji, wydarzenia, które nastąpiły po uchwaleniu konstytucji.

 

Prace konkursowe przesyłacie na adres: gosialec@vp.pl w terminie do 30.04.2021r.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Udział w konkursach jest dobrowolny.

 

Małgorzata Pacholec